Bakgrundsbild

Stadgar

Dessa stadgar har antagits vid förbundsstämman: 1985-06-01 antogs stadgarna vid förbundsstämma. 1996-06-01 och 2007-06-02 reviderades stadgarna vid förbundsstämma. 2008-04-12 reviderades stadgarna vid distriktsstämma. 2012-04-14 reviderades stadgarna vid distriktsstämma. Senaste revidering av dessa stadgar: 2020-04-05 reviderades stadgarna vid distriktsstämma.

Stadgar SBD Beslut På Stämma 2020

Utgått:
2018 Skarborgs-Distrikt-Stadgar-2008