Inskannade protokoll mm

2010-talet – Öppet arkiv för bygdegårdsforskare

Skaraborgs bygdegårdsdistrikt – Uppdatering pågår, ha tålamod!

S§=Styrelse, AU§=Arbetsutskott, ŧ=Stämma

2010

2010-04-10 ŧ1-29 Halna Bygdegård – Dok_scan_362

2011

2011 01 31 S§1 44 Flo Sals Bygdegård Dok Scan 366

2011-04-09 ŧ1-27 Korsberga Bygdegård – Dok_scan_363

2012

2013

2013 01 15 S§1 4 Berg Bygdegård Dok Scan 367

2013-04-13 ŧ1-28 Barne-Åsaka Bygdegård – Dok_scan_364

2014

2014 04 09 S§1 8 Vara Ryda Bygdegård Dok Scan 368

2014-04-12 ŧ1-29 Finska Föreningen i Skövde – Dok_scan_365

2015

2015 01 27 S§1 9 Torsö Bygdegård Dok Scan 369

2015 03 02 S§1 15 Friggeråker Bygdegård Dok Scan 370

2015 04 11 ŧ1 30 Friggeråker Bygdegård Dok Scan 376

2015 05 21 S§1 15 Velinga Bygdegård Dok Scan 371

2015 06 23 S§25 33 Sventorp Bygdegård Dok Scan 372

2015 09 21 S§34 38 Valtorp Bygdegård Dok Scan 373

2015 11 09 S§39 46 Skövde Vattenfall Dok Scan 374

2015 12 14 S§47 57 Sjötorp Bygdegård Dok Scan 375

2016

2016 01 25 S§1 11 Tolsjö Bygdegård Dok Scan 377

2016 03 21 S§12 16 Och §6 11 Hönssa Bygdegård Dok Scan 378

2016 04 16 ŧ1 24 Jung Bygdegård Dok Scan 383

2016 05 23 S§25 37 Moholm Bygdegård Dok Scan 379

2016 08 30 S§38 49 Borgunda Bygdegård Dok Scan 380

2016 10 31 S§50 53 Och §48 49 Skövde Vattenfall Dok Scan 381

2016 12 12 S§57 68 Jung Bygdegård Dok Scan 382

2017

2017 01 18 S§1 12 Ekby Bygdegård Dok Scan 384

2017 02 20 S§12 23 Falköping SV Lokal Dok Scan 385

2017 04 08 ŧ1 24 Ljung Dok Scan 389

2017 09 01 KO§38 44 Anders Dok Scan 386

2017 10 16 S§45 51 Laskegården Dok Scan 387

2017 11 22 S§51 58 Berg Dok Scan 388

2018 Arkivgräns

2019 Arkivgräns

2020 Arkivgräns

2021 Arkivgräns

2022 Arkivgräns