Inskannade protokoll mm

1990-talet – Öppet arkiv för bygdegårdsforskare

Skaraborgs bygdegårdsdistrikt – Uppdatering pågår, ha tålamod!

S§=Styrelse, AU§=Arbetsutskott, ŧ=Stämma

 

1990

1990-02-06 AU§1-12 Vuxenskolan Lidköping – Dok_scan_172
1990-02-27 AU§13-25 Jung – Dok_scan_173
1990-03-12 1 S§1-16 Norra Härene – Dok_scan_174
1990-03-12 2 AU§26-31 Norra Härene – Dok_scan_175
1990-04-22 1 ŧ1-32 Norra Härene bygdegård – Dok_scan_176
1990-04-22 2 S§17-21 Norra Härene – Dok_scan_177
1990-05-16 AU§32-37 Lung – Dok_scan_178
1990-09-12 AU§38-42 Mellby – Dok_scan_179
1990-11-06 AU§43-50 Jung – Dok_scan_180

1991

1991-01-29 AU§1-9 Jung – Dok_scan_181
1991-02-26 AU§10-22 Mellby – Dok_scan_182
1991-03-19 S§1-17 Sparlösa-Slädene – Dok_scan_183
1991-04-02 AU§23-29 Lidköping – Dok_scan_184
1991-04-08 AY§30-32 Jung – Dok_scan_185
1991-04-14 1 ŧ1-28 Sparlösa-Slädene – Dok_scan_186
1991-04-14 2 S§18-21 Sparlösa-Slädene – Dok_scan_187 
1991-05-23 AU§33-39 Melbey – Dok_scan_188
1991-08-12 AU§40-44 Mellby – Dok_scan_189
1991-09-24 AU§45-49 Jung – Dok_scan_190
1991-10-30 AU§50-55 Ryda – Dok_scan_191
1991-11-28 S§22-28 Ryda – Dok_scan_192
1991-12-10 AU§56-62 Mellby – Dok_scan_193

1992

1992-01-30 AU§1-8 Mellby – Dok_scan_194
1992-03-02 AU§9-20 Jung – Dok_scan_195
1992-03-24 S§1-14 Hasslösa bygdegård – Dok_scan_196 
1992-04-20 1 ŧ1-29 Horns bygdegård – Dok_scan_197
1992-04-20 2 S§15-20 Horns bygdegård – Dok_scan_198
1992-05-26 AU§21-27 Ryda bygdegård – Dok_scan_199
1992-08-10 AU§28-34 hos ordf – Dok_scan_200
1992-09-24 AU§35-50 hos Sören Pettersson – Dok_scan_201
1992-10-22 AU§51-59 hos Gunnar Thorstensson – Dok_scan_202
1992-11-24 S§15-29 Ljungstorps bygdegård – Dok_scan_203

1993

1993-02-01 AU§1-12 hos Gerth Malvevik – Dok_scan_204
1993-03-04 AU§13-21 hos ordf Bengt Andersson – Dok_scan_205
1993-03-17 S§1-11 Grästorps Konserthus – Dok_scan_206
1993-04-18 1 ŧ1-30 Grästorps Konserthus – Dok_scan_207
1993-04-18 2 Närvaro Grästorps Konserthus – Dok_scan_208
1993-04-18 3 Inkommit Grästorps Konserthus – Dok_scan_209
1993-04-18 4 S§12-16 Grästorps Konserthus – Dok_scan_210
1993-05-12 AU§22-31 hos ordf BA – Dok_scan_211
1993-06-17 AU§32-38 hos Sören Pettersson – Dok_scan_212
1993-08-25 AU§39-49 hos Gunnar Thorstensson – Dok_scan_213
1993-09-20 S§17-34 Lunsbrunns Bygdegård – Dok_scan_214
1993-09-29 AU§50-56 hos Bengt Andersson Mellby – Dok_scan_215
1993-11-30 AU§57-71 hos Gerth Maalmevik Ryda – Dok_scan_216

1994

1994-01-12 S§1-21 Skarstads Bygdegård – Dok_scan_217
1994-01-30 AU§1-9 hos Bengt Andersson – Dok_scan_218
1994-03-07 AU§8-15 hos Sören Pettersson – Dok_scan_219
1994-03-16 S§22-35 Vättlösa Bygdegård – Dok_scan_220
1994-04-05 AU§16-25 hos Gert Malvevik – Dok_scan_221 
1994-04-17 1 ŧ1-37 Vättlösa Bygdegård – Dok_scan_222
1994-04-17 2 S§36-40 Vättlösa Bygdegård – Dok_scan_223
1994-06-07 AU§26-34 hos Gunnar Thorstensson – Dok_scan_224
1994-06-16 S§6-16 Ryda Bygdegård – Dok_scan_225
1994-08-24 AU§35-40 hos Sören Pettersson – Dok_scan_226
1994-09-22 S§48-58 Plats nn – Dok_scan_227
1994-10-12 AU§4146 hos Bengt Andersson – Dok_scan_228
1994-11-15 S§59-67 Fredsbergs Bygdegård – Dok_scan_229

1995

1995-02-20 AU§1-7 hos Bengt Andersson – Dok_scan_230 
1995-03-06 S§1-10 hos ordf Bengt Andersson – Dok_scan_231
1995-03-23 AU§8-11 Plats nn – Dok_scan_232
1995-03-30 AU§12-15 Plats nn – Dok_scan_233
1995-04-17 1 ŧ1-36 Skarstads Bygdegård – Dok_scan_234
1995-04-17 2 S§11-15 Skarstads bygdegård – Dok_scan_235
1995-05-02 AU§16-19 Plats nn – Dok_scan_236
1995-05-23 AU§20-21 Plats nn – Dok_scan_237
1995-06-01 S§16-27 Flo-Sals Bygdegård – Dok_scan_238
1995-08-16 S§28-32 Lundsbrunns kurort – Dok_scan_239
1995-09-12 AU§22 Tolsjö Bygdegård – Dok_scan_240
1995-09-14 S§33-43 Valtorps Bygdegård – Dok_scan_241
1995-10-09 AU§23-25 Plats nn – Dok_scan_242
1995-11-20 AU§26-27 Ryda Bygdegård – Dok_scan_243
1995-11-23 S§44-51 Hangelösa Bygdegård – Dok_scan_244

1996

1996-01-17 AU§1-11 hos Bengt Andersson – Dok_scan_245
1996-02-01 AU§12-13 Lundsbrunns Bygdegård – Dok_scan_246
1996-02-22 AU§14-17 hos Gunnar Thorstensson – Dok_scan_247
1996-03-07 S§1-12 Torsö Bygdegård – Dok_scan_248
1996-03-28 AU§18-21 hos Bengt Andersson – Dok_scan_249
1996-04-08 1 ŧ1-33 Torsö Bygdegård – Dok_scan_250
1996-04-08 2 S§13-16 Torsö Bygdegård – Dok_scan_251
1996-04-24 AU§22-25 hos Sören Pettersson Lidköping – Dok_scan_252
1996-05-02 S§17-22 Vita Skolan Synnerby – Dok_scan_253
1996-06-11 S§23-29 Bergs Bygdegård – Dok_scan_254
1996-09-02 AU§26-30 hos Bengt Andersson – Dok_scan_255
1996-09-23 AU§31-35 hos Gerth Malmevik – Dok_scan_256
1996-10-15 S§30-37 Järpås Bygdegård – Dok_scan_257
1996-11-27 S§38-43 Vretens Bygdegård – Dok_scan_258

1997

1997-01-27 AU§1-3 hos Bengt Andersson – Dok_scan_259
1997-02-18 Miljömärkning Jesper Larsson Valtorp – Dok_scan_260
1997-02-20 AU§4-7 hos Gerth Malmevik – Dok_scan_261
1997-04-13 ŧ1-36 Främmestads Bygdegård – Dok_scan_262
1997-05-20 S§1-7 Mellby bygdegård – Dok_scan_263
1997-06-10 Ny länsindelning Trökörna bygdegård – Dok_scan_264
1997-08-05 AU§ hos Göte Andersson Grolanda – Dok_scan_265
1997-09-01 AU§1-4 hos Sören Pettersson – Dok_scan_266
1997-10-08 S§5-12 Grolanda bygdegård – Dok_scan_267

1998

1998-01-08 AU§5-9 hos Bengt Andersson – Dok_scan_268
1998-01-26 S§13-19 Vallegården Eggby – Dok_scan_269
1998-03-03 AU Programråd §1-7 SV Falköping – Dok_scan_270
1998-03-09 AU§10-14 hos Bengt Andersson – Dok_scan_271
1998-03-30 S§20-24 Valtorps bygdegård – Dok_scan_272
1998-04-19 1 ŧ1-32 Valtorps Bygdegård – Dok_scan_273
1998-04-19 2 S§1-4 Valtorps bygdegård – Dok_scan_274
1998-05-09 S§5-16 Luttra bygdegård – Dok_scan_275
1998-08-06 S§17-26 Södra Råda bygdegård – Dok_scan_276
1998-08-19 AU§1-5 hos Göran Johansson – Dok_scan_277
1998-10-15 S§27-37 Öttums bygdegård – Dok_scan_278
1998-12-10 S§38-45 Österängs bygdegård – Dok_scan_279

1999

1999-02-16 S§46-55 Gustav-Adolfs bygdegård – Dok_scan_280
1999-03-01 AU§1-6 hos Sören Pettersson – Dok_scan_281
1999-03-16 S§56-61 AU§6 Vättlösa bygdegård – Dok_scan_282
1999-04-11 1 ŧ1-32 Gustav-Adolfs nya Bygdegård – Dok_scan_283
1999-04-11 2 S§1-4 Gustav-Adolfs bygdegård – Dok_scan_284
1999-05-19 S§5-11 Ljungstorps bygdegård – Dok_scan_285
1999-06-15 AU§1-5 SJ Centralstation Skövde – Dok_scan_286
1999-08-17 S§12-18 Synnerby bygdegård – Dok_scan_287
1999-08-24 AU§6-10 SJ Centralstation Skövde – Dok_scan_288