Inskannade protokoll mm

1980-talet – Öppet arkiv för bygdegårdsforskare

Skaraborgs bygdegårdsdistrikt – Uppdatering pågår, ha tålamod!

S§=Styrelse, AU§=Arbetsutskott, ŧ=Stämma

1980

1980-01-20 AU-möte §1-13 Flo – Dok_scan_031
1980-03-04 Styrelsemöte §1-19 Lidköping – Dok_scan_032
1980-04-18 AU-möte §1-13 Jung – Dok_scan_033
1980-04-20 1 Avskr av stämma §1-27 Tolsjö bygdegård – Dok_scan_034
1980-04-20 2 Styrelsemöte §1-2 Tolsjö bygdegård – Dok_scan_035
1980-05-30 AU-möte §1-7 Lavad – Dok_scan_036
1980-07-05 AU-möte §1-8 Jung – Dok_scan_037
1980-08-05 Styrelsemöte §1-9 Lidköping – Dok_scan_038
1980-10-03 AU-möte §1-9 Flo – Dok_scan_039
1980-12-27 AU-möte §1-8 Mellby – Dok_scan_040

1981

1981-02-24 AU-möte §1-16 Jung – Dok_scan_041
1981-03-09 Styrelsemöte §1-14 Lidköping – Dok_scan_042
1981-04-12 1 AU-möte §1-3 Sventorps Bygdegård – Dok_scan_043
1981-04-12 2 Stämma §1-32 Sventorps Bygdegård – Dok_scan_044
1981-04-12 3 Styrelsemöte §1-4 Sventorps Bygdegård – Dok_scan_045
1981-05-09 AU-möte §1-7 Skövde – Dok_scan_046
1981-05-19 Ombudsmöte §1-4 Jungs bygdegård – Dok_scan_047
1981-06-01 Programråd §1-3 Vuxenskola Skara – Dok_scan_048
1981-08-06 AU-möte §1-8 Jung – Dok_scan_049
1981-08-18 Programråd Rapport Skara – Dok_scan_050
1981-08-24 Styrelsemöte §1-8 Lidköping – Dok_scan_051
1981-09-08 Programråd §1-11 Skara – Dok_scan_052
1981-10-09 AU-möte §1-11 Jung – Dok_scan_053
1981-12-15 AU-möte §1-8 Skövde – Dok_scan_054

1982

1982-02-02 Styrelsemöte §1-4 Skara – Dok_scan_055
1982-02-19 AU-möte §1-17 Skara – Dok_scan_056
1982-03-10 Programråd §1-10 Skara – Dok_scan_057
1982-03-15 Styrelsemöte §1-14 Lidköping – Dok_scan_058
1982-03-24 AU-möte §1-8 Jung – Dok_scan_059
1982-04-18 2 Stämma §1-33 Vallegården Eggby – Dok_scan_060
1982-04-18 3 Styrelsemöte §1-6 Vallegården Eggby – Dok_scan_061
1982-05-25 AU-möte §1-10 Mellby – Dok_scan_062
1982-08-06 AU-möte §1-8 Skövde – Dok_scan_063
1982-09-21 AU-möte §1-15 Jung – Dok_scan_064
1982-10-04 AU-möte §1-3 Lidköping – Dok_scan_066
1982-10-04 Styrelsemöte §1-9 Lidköping – Dok_scan_065
1982-10-30 AU-möte §1-14 Jung – Dok_scan_067
1982-11-11 AU-möte §1-3 Lidköping – Dok_scan_068
1982-11-12 Programråd Referat Vuxenskolan Skara – Dok_scan_069
1982-12-06 AU-möte §1-6 Skövde – Dok_scan_070

1983

1983-03-12 AU-möte §1-19 Mellby – Dok_scan_071
1983-03-22 Styrelsemöte §1-19 Lidköping – Dok_scan_072
1983-04-17 AU-möte §1-9 Lavads bygdegård – Dok_scan_073
1983-04-17 Styrelsemöte §1-11 och stämma §n-n Lavads bygdegård – Dok_scan_074
1983-04-22 AU-möte §1-5 Mellby – Dok_scan_075
1983-05-26 Ombuden §1-3 Jungs bygdegård – Dok_scan_076
1983-06-07 AU-möte §1-12 Mellby – Dok_scan_077
1983-07-14 AU-möte §1-7 Jung – Dok_scan_078
1983-08-15 Styrelsemöte §1-11 Mariestad – Dok_scan_079
1983-10-02 AU-möte §1-6 Lidköping – Dok_scan_080
1983-10-18 Programråd §1-4 SV distr exp – Dok_scan_081
1983-11-11 AU-möte §1-6 Skövde – Dok_scan_082
1983-11-29 Styrelsemöte §1-4 Lidköping – Dok_scan_083
1983-12-06 AU-möte §1-5 Skövde – Dok_scan_084

1984

1984-01-21 AU-möte §1-13 – Dok_scan_085
1984-02-22 Föreningar i Vara §1-6 Öhnums – Dok_scan_086
1984-02-25 AU-möte §1-10 Jung – Dok_scan_087
1984-03-08 Styrelsemöte §1-21 Lidköping – Dok_scan_088
1984-03-20 Programråd §1-11 SV distr exp – Dok_scan_089
1984-03-24 AU-möte §1-9 Skara – Dok_scan_090
1984-04-15 2 Stämma §1-34 Arentorps Föreningshus – Dok_scan_091
1984-04-15 3 Styrelsemöte §1-3 Arentorps Föreningshus  – Dok_scan_092
1984-06-13 AU-möte §1-10 Lidköping – Dok_scan_093
1984-08-03 AU-möte §1-12 Jung – Dok_scan_094
1984-08-23 Styrelsemöte §1-10 Örslösa – Dok_scan_095
1984-08-23 Styrelsemöte §9 Örslösa – Dok_scan_096
1984-09-22 Styrelsemöte §1-15 Skövde – Dok_scan_097
1984-10-10 AU-möte §1-9 Mellby- Dok_scan_098
1984-11-27 Styrelsemöte §1-13 – Dok_scan_099
1984-12-08 AU-möte §1-8 Jung – Dok_scan_100

1985

1985-01-17 AU-möte §1-12 – Dok_scan_101
1985-02-26 AU-möte §13-20 Skövde – Dok_scan_102
1985-02-28 Programråd §1-4 SV – Dok_scan_103
1985-03-09 AU-möte §21-28 Jung – Dok_scan_104
1985-03-21 Styrelsemöte §1-21 Lovene – Dok_scan_105
1985-04-14 2 Stämma §1-36 Ekby bygdegård – Dok_scan_106
1985-04-14 3 Styrelsemöte §22-28 Ekby bygdegård – Dok_scan_107
1985-04-15 Föreningar Skövde §1-6 Sventorps bygdegård – Dok_scan_108
1985-05-23 AU-möte §29-33 – Dok_scan_109
1985-06-10 AU-möte §34-42 Lovene – Dok_scan_110
1985-08-12 AU-möte §43-46 Kinnarp – Dok_scan_111
1985-10-03 AU-möte §47-57- Dok_scan_112
1985-10-31 AU-möte §58-67 Lovene – Dok_scan_113
1985-11-28 AU-möte §68-71 Norra Härene bygdegård – Dok_scan_114
1985-11-28 Styrelsemöte §29-36 Norra Härene bygdegård – Dok_scan_115

1986

1986-02-01 AU-möte §1-12 Jung – Dok_scan_116
1986-02-27 AU-möte §13-23 Mellby – Dok_scan_117
1986-03-12 Styrelsemöte §1-18 Mellby bygdegård – Dok_scan_118
1986-03-15 AU-möte §24-34 Skövde – Dok_scan_119
1986-04-13 Stämma §1-36 Malma bygdegård – Dok_scan_120
1986-04-21 AU-möte §35-47 Mellby – Dok_scan_121
1986-05-22 Styrelsemöte §25-32 Naume bygdegård – Dok_scan_122
1986-06-05 AU-möte §48-53 Lidköping – Dok_scan_123
1986-08-13 AU-möte §54-61 Norra Härene – Dok_scan_124
1986-08-24 Bygg-möte §1-2 Mellby – Dok_scan_125
1986-09-25 AU-möte §62-69 Jung – Dok_scan_126
1986-10-09 AU-möte §70-77 Skövde – Dok_scan_127
1986-11-06 AU-möte §78-88 Lovene – Dok_scan_128
1986-11-24 Styrelsemöte §33-44 Luttra bygdegård – Dok_scan_129
1986-12-11 AU-möte §89-96 Jung – Dok_scan_130

1987

1987-02-07 AU-möte §1-15 Skara – Dok_scan_131
1987-03-05 AU-möte §16-30 Lovene – Dok_scan_132
1987-03-17 Styrelsemöte §1-19 Järpås bygdegård – Dok_scan_133
1987-04-06 AU-möte §31-42 Norra Härene – Dok_scan_134
1987-04-12 2 Stämma §1-34 Luttra bygdegård – Dok_scan_135
1987-04-12 3 Styrelsemöte §20-24 Luttra bygdegård – Dok_scan_136
1987-05-08 AU-möte §43-54 Jung – Dok_scan_137
1987-05-21 AU-möte §55-56 Önums bygdegård – Dok_scan_138
1987-06-02 AU-möte §57-62 Skövde – Dok_scan_139
1987-09-01 AU-möte §63-72 Mellby – Dok_scan_140
1987-10-13 AU-möte §73-81 Jung – Dok_scan_141
1987-11-03 AU-möte §82-87 Skövde – Dok_scan_142
1987-11-26 Styrelsemöte §25-36 Arentorps Föreningshus – Dok_scan_143
1987-12-08 AU-möte §88-95 Hovby – Dok_scan_144

1988

1988-03-02 AU§11-27 Jung – Dok_scan_145
1988-03-17 S§1-24 Longs Bygdegård – Dok_scan_146
1988-04-05 AU§28-42 Mellby – Dok_scan_147
1988-04-17 2 ŧ1-38 Friels Bygdegård – Dok_scan_148
1988-04-17 3 S§25-29 Friels Bygdegård – Dok_scan_149
1988-05-10 AU§43-50 Skövde – Dok_scan_150
1988-05-24 AU§51-53 Jungs bygdegård – Dok_scan_151
1988-06-02 AU§54-61 Lidköping – Dok_scan_152
1988-09-06 AU§62-67 Lovene – Dok_scan_153
1988-10-04 AU§68-78 Jung – Dok_scan_154
1988-11-03 AU§79-83 Skövde – Dok_scan_155
1988-11-24 S§30-38 Sventorps bygdegård – Dok_scan_156
1988-12-08 AU§84-92 Mellby – Dok_scan_157

1989

1989-01-31 AU§1-11 Jung – Dok_scan_158
1989-03-02 AU§12-19 Mellby – Dok_scan_159
1989-03-14 S§1-16 Kälvene-Näs – Dok_scan_160
1989-04-01 AU§20-26 Jung – Dok_scan_161
1989-04-16 2 ŧ1-41 Kälvene-Näs – Dok_scan_162
1989-04-16 3 S§17-20 Kälvene-Näs – Dok_scan_163
1989-04-25 AU§27-35 Lidköping – Dok_scan_164
1989-05-26 AU§36-45 Skövde – Dok_scan_165
1989-08-07 AU§46-54 Skövde – Dok_scan_166
1989-10-07 AU§63-71 Vuxenskolan Lidköping – Dok_scan_167
1989-11-07 AU§72-77 Ulvereds bygdegård – Dok_scan_168
1989-11-15 Föreningar i Falköping §1-7 Kälvene-Näs bygdegård – Dok_scan_169
1989-11-28 S§21-27 Vuxenskola Skara – Dok_scan_170
1989-12-14 AU§78-84 Hos ordförande – Dok_scan_171