Inskannade protokoll mm

1980-talet – Öppet arkiv för bygdegårdsforskare

Skaraborgs bygdegårdsdistrikt – Uppdatering pågår, ha tålamod!

S§=Styrelse, AU§=Arbetsutskott, ŧ=Stämma

1980

1980-01-20 AU-möte §1-13 Flo – Dok_scan_031
1980-03-04 Styrelsemöte §1-19 Lidköping – Dok_scan_032
1980-04-18 AU-möte §1-13 Jung – Dok_scan_033
1980-04-20 1 Avskr av stämma §1-27 Tolsjö bygdegård – Dok_scan_034
1980-04-20 2 Styrelsemöte §1-2 Tolsjö bygdegård – Dok_scan_035
1980-05-30 AU-möte §1-7 Lavad – Dok_scan_036
1980-07-05 AU-möte §1-8 Jung – Dok_scan_037
1980-08-05 Styrelsemöte §1-9 Lidköping – Dok_scan_038
1980-10-03 AU-möte §1-9 Flo – Dok_scan_039
1980-12-27 AU-möte §1-8 Mellby – Dok_scan_040

1981

1981-02-24 AU-möte §1-16 Jung – Dok_scan_041
1981-03-09 Styrelsemöte §1-14 Lidköping – Dok_scan_042
1981-04-12 1 AU-möte §1-3 Sventorps Bygdegård – Dok_scan_043
1981-04-12 2 Stämma §1-32 Sventorps Bygdegård – Dok_scan_044
1981-04-12 3 Styrelsemöte §1-4 Sventorps Bygdegård – Dok_scan_045
1981-05-09 AU-möte §1-7 Skövde – Dok_scan_046
1981-05-19 Ombudsmöte §1-4 Jungs bygdegård – Dok_scan_047
1981-06-01 Programråd §1-3 Vuxenskola Skara – Dok_scan_048
1981-08-06 AU-möte §1-8 Jung – Dok_scan_049
1981-08-18 Programråd Rapport Skara – Dok_scan_050
1981-08-24 Styrelsemöte §1-8 Lidköping – Dok_scan_051
1981-09-08 Programråd §1-11 Skara – Dok_scan_052
1981-10-09 AU-möte §1-11 Jung – Dok_scan_053
1981-12-15 AU-möte §1-8 Skövde – Dok_scan_054

1982

1982-02-02 Styrelsemöte §1-4 Skara – Dok_scan_055
1982-02-19 AU-möte §1-17 Skara – Dok_scan_056
1982-03-10 Programråd §1-10 Skara – Dok_scan_057
1982-03-15 Styrelsemöte §1-14 Lidköping – Dok_scan_058
1982-03-24 AU-möte §1-8 Jung – Dok_scan_059
1982-04-18 2 Stämma §1-33 Vallegården Eggby – Dok_scan_060
1982-04-18 3 Styrelsemöte §1-6 Vallegården Eggby – Dok_scan_061
1982-05-25 AU-möte §1-10 Mellby – Dok_scan_062
1982-08-06 AU-möte §1-8 Skövde – Dok_scan_063
1982-09-21 AU-möte §1-15 Jung – Dok_scan_064
1982-10-04 AU-möte §1-3 Lidköping – Dok_scan_066
1982-10-04 Styrelsemöte §1-9 Lidköping – Dok_scan_065
1982-10-30 AU-möte §1-14 Jung – Dok_scan_067
1982-11-11 AU-möte §1-3 Lidköping – Dok_scan_068
1982-11-12 Programråd Referat Vuxenskolan Skara – Dok_scan_069
1982-12-06 AU-möte §1-6 Skövde – Dok_scan_070

1983

1983-03-12 AU-möte §1-19 Mellby – Dok_scan_071
1983-03-22 Styrelsemöte §1-19 Lidköping – Dok_scan_072
1983-04-17 AU-möte §1-9 Lavads bygdegård – Dok_scan_073
1983-04-17 Styrelsemöte §1-11 och stämma §n-n Lavads bygdegård – Dok_scan_074
1983-04-22 AU-möte §1-5 Mellby – Dok_scan_075
1983-05-26 Ombuden §1-3 Jungs bygdegård – Dok_scan_076
1983-06-07 AU-möte §1-12 Mellby – Dok_scan_077
1983-07-14 AU-möte §1-7 Jung – Dok_scan_078
1983-08-15 Styrelsemöte §1-11 Mariestad – Dok_scan_079
1983-10-02 AU-möte §1-6 Lidköping – Dok_scan_080
1983-10-18 Programråd §1-4 SV distr exp – Dok_scan_081
1983-11-11 AU-möte §1-6 Skövde – Dok_scan_082
1983-11-29 Styrelsemöte §1-4 Lidköping – Dok_scan_083
1983-12-06 AU-möte §1-5 Skövde – Dok_scan_084

1984

1984-01-21 AU-möte §1-13 – Dok_scan_085
1984-02-22 Föreningar i Vara §1-6 Öhnums – Dok_scan_086
1984-02-25 AU-möte §1-10 Jung – Dok_scan_087
1984-03-08 Styrelsemöte §1-21 Lidköping – Dok_scan_088
1984-03-20 Programråd §1-11 SV distr exp – Dok_scan_089
1984-03-24 AU-möte §1-9 Skara – Dok_scan_090
1984-04-15 2 Stämma §1-34 Arentorps Föreningshus – Dok_scan_091
1984-04-15 3 Styrelsemöte §1-3 Arentorps Föreningshus  – Dok_scan_092
1984-06-13 AU-möte §1-10 Lidköping – Dok_scan_093
1984-08-03 AU-möte §1-12 Jung – Dok_scan_094
1984-08-23 Styrelsemöte §1-10 Örslösa – Dok_scan_095
1984-08-23 Styrelsemöte §9 Örslösa – Dok_scan_096
1984-09-22 Styrelsemöte §1-15 Skövde – Dok_scan_097
1984-10-10 AU-möte §1-9 Mellby- Dok_scan_098
1984-11-27 Styrelsemöte §1-13 – Dok_scan_099
1984-12-08 AU-möte §1-8 Jung – Dok_scan_100

1985

1985-01-17 AU-möte §1-12 – Dok_scan_101
1985-02-26 AU-möte §13-20 Skövde – Dok_scan_102
1985-02-28 Programråd §1-4 SV – Dok_scan_103
1985-03-09 AU-möte §21-28 Jung – Dok_scan_104
1985-03-21 Styrelsemöte §1-21 Lovene – Dok_scan_105
1985-04-14 2 Stämma §1-36 Ekby bygdegård – Dok_scan_106
1985-04-14 3 Styrelsemöte §22-28 Ekby bygdegård – Dok_scan_107
1985-04-15 Föreningar Skövde §1-6 Sventorps bygdegård – Dok_scan_108
1985-05-23 AU-möte §29-33 – Dok_scan_109
1985-06-10 AU-möte §34-42 Lovene – Dok_scan_110
1985-08-12 AU-möte §43-46 Kinnarp – Dok_scan_111
1985-10-03 AU-möte §47-57- Dok_scan_112
1985-10-31 AU-möte §58-67 Lovene – Dok_scan_113
1985-11-28 AU-möte §68-71 Norra Härene bygdegård – Dok_scan_114
1985-11-28 Styrelsemöte §29-36 Norra Härene bygdegård – Dok_scan_115

1986

1986-02-01 AU-möte §1-12 Jung – Dok_scan_116
1986-02-27 AU-möte §13-23 Mellby – Dok_scan_117
1986-03-12 Styrelsemöte §1-18 Mellby bygdegård – Dok_scan_118
1986-03-15 AU-möte §24-34 Skövde – Dok_scan_119
1986-04-13 Stämma §1-36 Malma bygdegård – Dok_scan_120
1986-04-21 AU-möte §35-47 Mellby – Dok_scan_121
1986-05-22 Styrelsemöte §25-32 Naume bygdegård – Dok_scan_122
1986-06-05 AU-möte §48-53 Lidköping – Dok_scan_123
1986-08-13 AU-möte §54-61 Norra Härene – Dok_scan_124
1986-08-24 Bygg-möte §1-2 Mellby – Dok_scan_125
1986-09-25 AU-möte §62-69 Jung – Dok_scan_126
1986-10-09 AU-möte §70-77 Skövde – Dok_scan_127
1986-11-06 AU-möte §78-88 Lovene – Dok_scan_128
1986-11-24 Styrelsemöte §33-44 Luttra bygdegård – Dok_scan_129
1986-12-11 AU-möte §89-96 Jung – Dok_scan_130

1987

1987-02-07 AU-möte §1-15 Skara – Dok_scan_131
1987-03-05 AU-möte §16-30 Lovene – Dok_scan_132
1987-03-17 Styrelsemöte §1-19 Järpås bygdegård – Dok_scan_133
1987-04-06 AU-möte §31-42 Norra Härene – Dok_scan_134
1987-04-12 2 Stämma §1-34 Luttra bygdegård – Dok_scan_135
1987-04-12 3 Styrelsemöte §20-24 Luttra bygdegård – Dok_scan_136
1987-05-08 AU-möte §43-54 Jung – Dok_scan_137
1987-05-21 AU-möte §55-56 Önums bygdegård – Dok_scan_138
1987-06-02 AU-möte §57-62 Skövde – Dok_scan_139
1987-09-01 AU-möte §63-72 Mellby – Dok_scan_140
1987-10-13 AU-möte §73-81 Jung – Dok_scan_141
1987-11-03 AU-möte §82-87 Skövde – Dok_scan_142
1987-11-26 Styrelsemöte §25-36 Arentorps Föreningshus – Dok_scan_143
1987-12-08 AU-möte §88-95 Hovby – Dok_scan_144

1988

1988-03-02 AU§11-27 Jung – Dok_scan_145
1988-03-17 S§1-24 Longs Bygdegård – Dok_scan_146
1988-04-05 AU§28-42 Mellby – Dok_scan_147
1988-04-17 2 ŧ1-38 Friels Bygdegård – Dok_scan_148
1988-04-17 3 S§25-29 Friels Bygdegård – Dok_scan_149
1988-05-10 AU§43-50 Skövde – Dok_scan_150
1988-05-24 AU§51-53 Jungs bygdegård – Dok_scan_151
1988-06-02 AU§54-61 Lidköping – Dok_scan_152
1988-09-06 AU§62-67 Lovene – Dok_scan_153
1988-10-04 AU§68-78 Jung – Dok_scan_154
1988-11-03 AU§79-83 Skövde – Dok_scan_155
1988-11-24 S§30-38 Sventorps bygdegård – Dok_scan_156
1988-12-08 AU§84-92 Mellby – Dok_scan_157

1989

1989-01-31 AU§1-11 Jung – Dok_scan_158
1989-03-02 AU§12-19 Mellby – Dok_scan_159
1989-03-14 S§1-16 Kälvene-Näs – Dok_scan_160
1989-04-01 AU§20-26 Jung – Dok_scan_161
1989-04-16 2 ŧ1-41 Kälvene-Näs – Dok_scan_162
1989-04-16 3 S§17-20 Kälvene-Näs – Dok_scan_163
1989-04-25 AU§27-35 Lidköping – Dok_scan_164
1989-05-26 AU§36-45 Skövde – Dok_scan_165
1989-08-07 AU§46-54 Skövde – Dok_scan_166
1989-10-07 AU§63-71 Vuxenskolan Lidköping – Dok_scan_167
1989-11-07 AU§72-77 Ulvereds bygdegård – Dok_scan_168
1989-11-15 Föreningar i Falköping §1-7 Kälvene-Näs bygdegård – Dok_scan_169
1989-11-28 S§21-27 Vuxenskola Skara – Dok_scan_170
1989-12-14 AU§78-84 Hos ordförande – Dok_scan_171

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se