2022-06-03 Älmhult fb-stämma

 

Mot första seminarium

Presentation

Skaraborgsdistrikt

Lekpark

Föredrag

Ikeas 208 000 medarbetare på bild?

Mattelektion i beredningsgrupp – Ikea

Sånglärkan – Folkets hus

Mästerguiden i Älmhult stadsvandring

Guld Carina – Folkets hus

Tacktalen

Stämmans öppnande – Folkets Hus

Presidium

Jubilarer från Skaraborg – Urshult Parken

Förbundet

Distriktet Skaraborg

  

Stämmofest i Urshult Parken

Sammanfattning av 2022 förbundsstämman – Folkets Hus