Bakgrundsbild

Barn- och ungdomsversamhet

Anita Andersson håller på att bygga upp kontaktnätet, kretsen, för föreningars barn- och ungdomsverksamhet. Tveka ej att ta kontakt, dela med er av erfarenheter etc för hjälp till sund utveckling av verksamheten.

Bygdegårdsrörelsen vill:
– göra bygdegården till en naturlig mötesplats för barn och ungdomar
– ge barn och ungdomar förutsättningar att förverkliga sina idéer
– verka för att ungas engagemang ska värderas på samma sätt som vuxnas engagemang

Läs mer om Bygdegårdarnas Riksförbunds ungdomsstrategi här: Ungdom

(  Filmen ! )

Barn- och ungdom, krisberedskap och Facebook

Anita Andersson
Färed
Solbacken 1
545 90  Töreboda
0734 01 20 94
anitaand@hotmail.com