Bakgrundsbild

Arrangörsstöd

Bygdegårdskultur: Konst-teater-musik-film-hantverk-samla-skörda-handla och vad mera är kultur för dig? Kultur kan man både skapa, bevara och förbruka. Kulturrådet rekommenderar att använda hela registret, allt från traditionella till nya innovativa aktiviteter, allt berikar och berör.

 

Arrangörsstöd till bygdegårdar i bygdegårdsdistrikten Skaraborg, Sjuhärad och Västra

Ska ni arrangera ett offentligt kulturarrangemang, med professionella aktörer, i er bygdegård? Då kan ni ansöka om arrangörsstöd!

Bygdegårdsföreningar, anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund, tillhörande bygdegårdsdistrikten i Skaraborg, Sjuhärad och Västra har tillgång till ett arrangörsstöd från Västra Götalandsregionen.

Samverka med flera
Arrangörsstödet kan stödja offentliga kulturarrangemang med professionella aktörer inom alla konstområden och genrer. Stödet är till för att föreningarna ska våga och kunna satsa på kulturell verksamhet i sin lokal.  Tänk på att det är en fördel att ha en eller flera samarbetspartners, t.ex. studieförbund, teaterförening, Göteborgs Operan, LRF, hembygdsförening, Svenska kyrkan, frikyrkan, skolan, idrottsrörelsen, Vi Unga och lokala utvecklingsgrupper.

Förlusttäckningsbidrag
Stödet är ett förlustbidrag och är begränsat till 15.000 kr per arrangemang och maximalt tre arrangemang per år och förening.  Övriga villkor finns under AS-REGLER.

Samarbeta med flera
När ni planerar årets kulturarrangemang – sök samarbeten med flera olika parter, sök medfinansiering genom samverkan med flera och sök alltid Arrangörsstödet, så kan ni använda stödet till de arrangemang som de sedan verkligen behövs. Och även om arrangemanget inte gick med förlust ska ni redovisa arrangemanget, för det ingår i statistiken över verksamheten till Västra Götalandsregionen. Bra är att samarbeta med en riksteaterförening som kan söka stöd för repertoar och publikarbete.

Kulturråd: kontakt med SamSam och arr.stöd

Torbjörn Johansson
Runnäs 26
547 91 Gullspång
tor-bjorn.johansson@outlook.com
0708 752607

 

 

 

Sekreterare, kulturråd

Ingegerd Ambertsson
Rasmusvägen 11
532 92  Axvall
070-550 50 94
ingegerd.ambertsson@gmail.com