Bakgrundsbild

Bygg

Anders Johansson, hjälper Er med allt som handlar om fastigheter, anskaffning mm dithörande service och teknik. Underhåll och energifrågor.

  • Lokalerna i bygdegården ska vara tillgänglighetsanpassade och flexibla för användning i olika sammanhang.
  • Lokalerna ska uppfylla högt ställda krav på tillgänglighet, trygghet och säkerhet.
  • Bygdegården ska förmedla god stil och hög kvalitet och bjuda en välkomnande atmosfär.
  • Ljus och ljud ska vara fullgott.
  • Varje bygdegård har sin historia och arkitektur, och renoveringar bör ske med försiktighet.
  • Redan i utemiljön ska bygdegården vara välkomnande – erbjuda plats för både parkering och aktivitet samt medge en diskret och klok hantering av avfall.
  • Tips till föreningar om uthyrningsverksamhet finns i Förbundets materialbank och mer råd under denna länk.

Vice ordförande, fastighetsfrågor och krisberedskap

Anders Johansson
Esbjörnstorp 3
540 16 Timmersdala
Tel. bost. 0708945566
Tel. 070-894 55 66
esbjorntorp@telia.com