Krisberedskap

Camilla Pedersen och Anders Johansson hjälper Er med frågor som handlar om er bygdegårds roll i krisberedskap.

Notiser:

Bygdegårdarnas riksförbund tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram studiecirkelmaterial för ert arbete i beredsskapsfrågor..

Beredskap Bygdegarden Ett Nav Vid Kris Studiecirkel (11)

 

Krisberedskap

Camilla Pedersen
Lavad Nyhem 1
530 30 Tun
070-385 22 47
trollet69_5@hotmail.com

 

 

Krisberedskap

Anders Johansson
Esbjörnstorp 3
540 16 Timmersdala
Tel. bost. 0708945566
Tel. 070-894 55 66
esbjorntorp@telia.com