Tidigare notiser under året

=

Cecilia Kallin – Undomskonferens 23/4-17

Lundsbrunns Samhällsförening, bygdegården i Lundsbrunn var i centrum för distriktets UNGDOMSKONFERENS. Ett tiotal föreningar deltog i konferensen. Deltagarna fick både höra och se hur ungdomar själva tar tag i sin bygdeutveckling. Bara på några få år, fr. 2012, ”generationsstiltje”, har ungdomar vänd på allt. Enorm mängd idéer samlades in genom målmedvetna enkla evenemang, fågelholkar, foto etc.  Man gjorde planer utifrån de förutsättningar som stod till buds. Renovering av stora salen, scen med modern teknik för musik och biofilm, filmverkstad, bredband är redan klara. Man har fyrdubblad aktiviteter, man träffar andra ungdomar i Sverige genom LAN-träffar etc. Ungdomarnas spännande idéer till fortsatta projekt är tex utformningen av rymdcentret i övervåning. Nytt ”rymdcenter” entré. Både kommunen, sparbanksfonden och allmänna arvsfonden har varit bra stöd utöver ungdomarnas egen ekonomisk tänk. Alla projekt, evenemang etc får bara bara gå runt, med lite överskott självklar.

Bildkavalkad om programpunkter:

Per Lennström, styrelseledamot och ungdomsansvarig i Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, hälsade välkommen och invigde konferensen. Per inledde med att säga att de viktigaste frågorna inför framtiden är att få in ungdomar i bygdegårdarna.

På programmet stod musikstund som framfördes av Cecilia Kallin, medlem i gruppen Timotej.

Tobias Johansson presenterade arbetet som ”Vi unga” gör i ett projekt för att få ungdomar att komma in i föreningslivet, samt starta egna föreningar. Tobias jobbar på SV och har två ungdomar som hjälper till med att starta nya intressanta föreningar i länet. Ett tjugotal föreningar har de redan dragit igång.

Lundsbrunnspanelen från vänster: Daniel, Julia, Eric, Mikael (ungdomsansvarig i Lundsbrunn).

Mikael berättade om ungdomarnas stora verksamhet i bygdegården, hur långt de hade kommit och deras framtidsplaner, imponerande berättelse.

Efter det blev det fikastund med diskussionsgrupper om hur vi ska få med ungdomar i bygdegårdsrörelsen. Många förslag till detta redovisades som följer:

 • Utnyttja Vi Unga
 • Bygdegården bli en fristad för unga ”utan föräldrar”
 • Film för barn
 • Dansa ut julen – aktivitet
 • Teater, barn- och familjeföreställning
 • Disco
 • ”Halv åtta hos mig” för unga
 • Musikgrupper
 • Gymnastik
 • Ta till vara ungas entreprenörskap, Ung Företagsamhet
 • Internationella projekt
 • LAN
 • Lucia
 • Cosplay, workshop, sminkspeglar

Vi beslutade även att gå vidare med träffar för intresserade bygdegårdar med temat ”Satsa på våra ungdomar” i höst 2017.

Hela konferensen avslutades med att Cecilia sjöng eget material, som kommer på hennes nya album. Ett mycket proffsigt framförande som blev uppskattat.


Deltagarna på ungdomskonferensen.

Med vänlig hälsning Per

 

2017 års distriktsstämma

2017-04-08, en bildkavalkad från och kring 2017 distriktsstämma. Årets stämma hade teman utveckling och ungdomar. Protokoll från stämman  kommer att läggas in på hemsidan. OBS! Inbjudan till konferensen.

 

Bild 1: Per Lennström gör reklam om vår ungdomssatsning – Ungdomskonferens, kommande träff 23 april i Lundsbrunn. Inbjudan.

Bild 2: Stämmans sekreterare Wivi Wiking, ordförande Elof Jonsson, viceordförande Sören Runnestig.

Bild 4: Erik & Emelie stod för kulturen på stämman. Musikunderhållning både vid inledningen och vid stämmans avslut.

Bild 5: Benny Jansson, som förbundets representant, berättade om framtidsprojekt i dialog med föreningars redogörelser och idéer om hur man kan utveckla verksamheten i bygdegårdar.

Bild 6: Gunnel Marvén Kastenmann  Borgunda, Bo Frid Korsberga och Mikael Lundgren Lundsbrunn avtackades.

Bild 7: Vår nygamla ordförande Sören Runnestig tackar årsmötets ordförande för välgjort arbete.

Bild 8: Birgitta Svensson, sammankallande i valberedning tackas av Sören för välgjort beredning.

Bild 9: Birgitta Svensson berättade om hur det är att få medlemmar att ställa upp för olika uppgifter i föreningar.

Bild 10: Gunnel Marvén Kastenman redogjorde om Borgundas pågående bygdeutvecklingsprojekt. Den fantastiska storrenoveringen av det gamla tegelhuset till en modern bygdegård. Om finansieringen och målvetenheten vid planering.

Bild 11: Vi Unga representanterna, som också jobbar på SV, Maya Lindwall och Robert Karlsson redogjorde om föreningsprojekt. Genom att aktivt kontakta bygdens ungdomar i bl.a. skolor etc har de lyckats dra igång 18 nya ungdomsföreningar. Det är föreningar som ungdomar själva styr.

Bild 12: En fantastisk idé att spinna vidare på. Vår ungdomsansvarig Per vill anlita Robert och Maya även i fortsättningen.

Bild 13: Ungdomar tackades med stor, stora applåder.

Bild 14: Mikael Lundgren redogjorde planerna för kommande ungdomsträff i Lundsbrunn.

Bild 15: Silvernål till Olle Nilsson, Hönsa, monterades av Anders Johansson.

Bild 16: En andra Silvernål till Lennart Persson, Berg, monterades av Anders Johansson.