Rutviks Byautvecklingsgrupp

Rutviks Byautvecklingsgrupp

Byautvecklingsgruppen ska initiera och driva övergripande frågor som berör innevånarna i Rutvik.
Exempel på sådana frågor kan vara vägar, kommunikationer, ordna allmänna aktiviteter mm.

Byautvecklingsgruppen ska också samordna utvecklingsfrågor för byns föreningar.

För närvarande finns inte någon egen styrelse utan samordningen görs av Rutviks Bygdegårdsförening.

Är du intresserad av utvecklingsfrågor enligt ovan, ta kontakt med oss i Rutviks Bygdegårdsförening.