Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2 juni – Städdag

Inför denna dag hade Karin Wiklander föredömligt gjort en lista med saker att åtgärda. Många ställde upp och mycket blev gjort. Bråte kördes till Tippen, stolsitsar tvättades, fönster putsades och mycket, mycket mer. Vi var alla nöjda och glada vid fikat över allt vi uträttat. En mycket lyckad städdag alltså.