Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten.

Medlemmar har varit:

  • Sven Hellberg                              Ordf
  • Katarina Fransson Rimtorp    Sekr
  • Helene Cardell                             Kassör
  • David Norlander                         Ledamöter
  • Marlene From
  • Kjell Söderberg
  • Ethel Bergman                            Suppleanter
  • Stanley Fryxell
  • Anita Nordin

Uthyrning
6 uthyrningstillfällen till både föreningar och enskilda personer.

Medlemmar
Medlemslistan har reviderats med en del strykningar och kan anses aktuell nu. Den är sorterad ”byavis” för Östbygdens medlemmar som 2017 var 123 (exkl hemmaboende barn). Övriga boende utanför Östbygden finns på en egen lista (58 st). Totalt 122 medlemmar har betalat årsavgiften på 50 kr och detta utan att någon påminnelse har skett.

Aktiviteter (detaljer finns i dokument ”Aktiviteter på Bygdegården under 2017)
Jan                  Julgransplundring
Feb                   Årsmöte
jan-april         Släktforskning
vår o höst      Bygdeforskning
Mars                 Pimpeltävling
April                 Valborg och medlemslotteri
Maj                   Travkväll
Maj                   Musikcafé
Maj                   Städdag
Juni                  Vikarn runt
juni                   Käpphästtävling
Juli                   Musikcafé med Bitte och Attmarband
Aug                  This is Västernorrland pilotföreställning
Aug                  Travkväll
sept                 Matstafett
Okt                   Höstmarknad
Nov                 Julauktion
Dec                  Musikcafé

Övrigt
Vi har deltagit i distriktsstämma för Bygdegårdarnas Riksförbund i Häggdånger.

I samband med ”Vikarn runt” har Kjell byggt en grillplats tvärs över sjön så man ser mot bygdegården. Där kunde cyklister och några ryttare stanna och njuta av goda hamburgare.
En gammal stig över åkermarken nedom bygdegården har rustats upp och en bro där har lagats så att det nu finns en fin promenadrunda på ca 2 km.
Anita har städat i förrådet samt ordnat en ”barnpyssellåda”.
Sven har ordnat med grusning framför scenen där det var ojämnt.

Hemsida och facebook liksom utskrift av brevlåde- och anslagstavleinformation har som vanligt hanterats av Katarina. Hon annonserar också våra evenemang i ST guidens nätupplaga. Uthyrningen har Ethel haft hand om och olika åtgärder kring stugan och dess inventarier har åtgärdats av händigt folk i styrelsen.