Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2013

Verksamhetsberättelse 2013

Det har varit ett intensivt år med många arrangemang och ett stort byggprojekt. Infoblad om årets planerade evenemang gick ut till byborna i mitten av mars.

Arrangemang under året:

Revyn Orätt: Revy arrangerades den 23 februari på några medlemmars eget initiativ. De arrangerade själva tillställningen som blev mycket lyckad och välbesökt.

Våffeldag arrangerades söndagen den 24 mars. En strid ström av bybor kom för att äta våfflor och umgås.

Sista aprilfirande genomfördes traditionsenligt med allsång, brasa, fiskdamm, bingo och fika.

I maj arrangerades Storseans för andra gången.

Den årliga städdagen genomfördes i juni med en mindre men tapper skara frivilliga städare.

I september bjöds det på musikunderhållning med Attmarband med Bitte.

Ett lördagscafé arrangerades i oktober för att uppmärksamma 50-årsdagen sedan delar av Harvs by brann ned. Bilder hyrdes från Sundsvalls Museum och det såldes fika, loppis, hantverk i samband med att bildspel visades.

Matstafett genomfördes för första gången. Arrangemanget i mitten av oktober lockade 14 par i olika åldrar från Hamre till Skedvik och det bjöds på goda maträtter och trevligt umgänge.

Julfest arrangerades den 7 december och lockade både unga och gamla till föreningen. Höjdpunkten var luciatåget med barn från byn som återupptogs efter flera år i träda. Det har inte varit så många barn på julfesten på många år. Arrangemanget är fortfarande föreningens största inkomstkälla men inkomsterna minskar från främst auktionen.

Projekt/investeringar:
Borrning efter vatten:

Ett stort projekt angående borrning efter vatten startades. Borrningen skedde under sommaren och hösten och nu återstår att dra in det nya vattnet i Bygdegården. Borrningen genomfördes med hjälp av ekonomiska bidrag som styrelsen sökte.

Luftvärmepump: Luftvärmepumpen sa upp sig precis innan vintern så styrelsen beslutade att köpa in en ny, vilket gjordes.

Medlemmar:

Antalet medlemmar har sjunkit drastiskt till 75 medlemmar jämfört med 140 föregående år. Det beror med stor sannolikhet på att vi valde att inte skicka ut inbetalningskort utan hänvisade till föreningens kontonummer i infobladet.
Inbetalningskort är införskaffade till kommande år då styrelsen bedömde att det var för sent att hoppas på sena inbetalningar i slutet av året.

Övrigt:

Uppvaktningar: Sigurd Söderberg uppvaktades på sin 80-årsdag med att bli hedersmedlem som tack för sitt mångåriga engagemang i föreningen.

Hemsidan: Under året bytte hemsidan namn till: www.harvsbygdegard.se. Maria Eriksson har skött uppdateringarna.

Facebook: Harvs Bygdegårdsförening finns också på Facebook. Facebookgruppen har 70 följare som tar del av de inlägg som skrivs. Li L’Estrade har skött facebookgruppen.

Föreningen var representerad på Sundsvalls Kommunbygderåds möte i Matfors i maj.

Lokalen har varit uthyrd en handfull gånger.

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten under året.

 

Styrelsen 2013:

Bengt-Göran Olsson, ordf
Li L’Estrade
Maria Eriksson
Kjell Söderberg
Ethel Bergman
Katarina Fransson Rimtorp
Gurli Sjölund
Anders Söderberg
Stanley Fryxell
Marlene From