Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten.

Medlemmar har varit

  • Ordf Sven Hellberg
  • Sekr Anita Nordin
  • Kassör Helene Cardell
  • Ledamot David Norlander
  • Marlene From
  • Karin Wiklander
  • Maj-Britt Rask
  • Suppl Ethel Bergman
  • Stanley Fryxell
Uthyrning

10 uthyrningstillfällen till både föreningar och enskilda personer. Någon gäller hyra av bord
och stolar. Zumba gruppen räknas som en uthyrning men har varit i lokalen många gånger.

Medlemmar

Medlemsantalet hålls relativt konstant. Listan är sorterad ”byavis” för Östbygdens
medlemmar som 2018 var 119 (exkl hemmaboende barn). Övriga boende utanför
Östbygden finns på en egen lista (72 st). Totalt 123 medlemmar har betalat årsavgiften på
50 kr och detta utan att någon påminnelse har skett.

Tre medlemmar eller anhörig till medlem har avlidit under året. Bygdegården har erhållit
gåvor till minne av den avlidne. Vi tackar för dessa värdefulla tillskott till vår verksamhet och
vill rikta vårt tack till anhöriga och vänner till Sixten Söderberg, Sune Eriksson och Sigurd
Söderberg.

Aktiviteter

Febr 25 Årsmöte
vår Bygdeforskning
April Valborg och medlemslotteri
April 21 Musikcafé
Maj Städdag
Juni 17 Vikarn runt
Juni 30 Hemvändardag
Juli 11 Countrykväll
Aug 11 Trubadurafton
Sept 30 Höstmarknad
Nov Start av bokcirkel

Dec 8 Musikcafé
Hösten Zumba
Hösten Bokcirkel

Övrigt

Vi har deltagit i distriktsstämma för Bygdegårdarnas Riksförbund Ängom i deras nyuppförda
lokal.

Hemsida och facebook har hanterats av Chatarina Sjölin och Anita Nordin har haft hand om
utskrift av brevlåde- och anslagstavleinformation. Hon annonserar också våra evenemang i
Sundsvalls tidning och i Sundsvalls Nyheter. Uthyrningen har Ethel haft hand om och olika
åtgärder kring stugan och dess inventarier har åtgärdats av händigt folk i styrelsen. Karin
Wiklander har arbetat med förbättring av interiören i stugan med goda idéer om gardiner
och annan utrustning.
Vårstädningen var välbesökt och resulterade i rejäl uppstädning samt några vändor till
tippen.
Vi har deltagit i utbildning inför byte av hemsidesleverantör som nu kommer att bli
Bygdegårdarnas Riksförbunds. Kristina Nylander och i viss mån Helene C och Anita N har
engagerats i detta arbete. Byte bör kunna ske under våren 2019.
Isbanan har kunnat utnyttjas under denna vinter.