Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Minnesblad

 Minnesblad  och gåvor

Om man önskar hedra en avliden person genom en minnesgåva till Harvs bygdegårdsförening  sänder vi ett minnesblad till de anhöriga.  Bladet kröns av en bild på bygdegården och texten med givarnamn och hälsningsord utformar vi gärna i samråd med givaren.
Man kan naturligtvis också stödja vår bygdegårds verksamhet genom att skänka en gåva av annan anledning t ex uppmärksamma en jubilar som inte önskar någonting . Den sätts då in på bankgiro  5361-3121 – Glöm inte att ange anledning  och avsändare.

Kontakta kassören i dessa frågor.