Till Riksförbundet
Gå till distrikt

2015

Verksamhetsberättelse för 2015

Avseende Harvs Bygdegårdsförening

 

Styrelsen har bestått av:

Ordf. Sven Hellberg
Sekr Katarina Fransson-Rimtorp
Kassör: Helene Cardell
Ledamöter:     Marlene From
Kjell Söderberg
Ethel Bergman
Stranley Fryxsell
Anders Söderberg

Under året har vi slutfört   byte av fönster. Kjell S har bytt våra gamla otäta fönster till moderna 3-glas, varav två öppningsbara. Vi har också satt in en utslagsvask, vilken underlättar städning av lokalen. Vattenrummet har fått en sista finputs. I slutet av året tog vi dit Installation i Matfors Kjell Eriksson. Vi inspekterade utebelysningen, där vi beslutade om montering av några fasadlampor mot parkeringen samt planerade för grävning av kabel till våren – dels till den planerade scenen dels till förrådet. Kjell bytte samtidigt säkringar från 20 amp till 16, vilket bör räcka till för våra behov och reducerar nätavgiften på elräkningen. Han skulle också återkomma med förslag till belysning på stigen som går från övre parkeringen (vändplanen).Stanley har inköpt ny gräsklippare och till stor del skött klippningen. Kjell Sjölund har ansvarat för snöplogningen.

Lokalerna har hyrts ut vid ett antal tillfällen – barnkalas, födelsedagar och möten. Ger oss en liten inkomstförstärkning liksom kondoleanser då vi sänder ett minnesblad inför begravningen.
Ett ovanligt tillskott till kassan blev likviden från en avverkning som gjordes på Harvs gemensamhetsskog och vilken skänktes till oss av ägarna. Bygdegårdsföreningen bugar och tackar för detta.

Som vanligt har vi haft ett antal arrangemang. Dessa är träffpunkt för människor såväl i bygden som utombys, men har också bestått av   professionell underhållning.

Febr.                  Information från Polisen om ”Grannsamverkan”. Samarrrangemang med Ängoms
bygdegårdsförening
Mars                   Årsmöte
April                    Filmen om Olov (Söderberg) av Torsten Hådén
Sista april med bingo och fika
Maj                     Pubkväll med musikalisk underhållning
Okt                      Skogsägarträff
Okt                      Matstafett i byarna med samling i bygdegården som avslutning
Nov                     Musikunderhållning med Carl Erik Thörn
Dec                     Musik kafé med Ann Katrin Wiklander och Erik Lihm