Styrelsemöte den 17 juni 2021

Vid senaste styrelsemötet, den 17 juni, diskuterade vi hur vi får kontakt med de barn som deltar i sommaraktiviteterna. Kjell Larsson informerade om kostnaderna för åtgärderna med anledning av läckan och om redovisningen till försäkringsbolaget.  Vi beslutade vidare att ordna ett invigningsparty då förrådsbyggnaden nu är färdigställd. Ny mikrovågsugn ska inköpas. Därtill hade vi ytterligare ett antal ärenden att behandla.