Årsmöten

Bygdeföreningarna håller årsmöten i bygdegården fredagen den 1 mars kl. 18,30. Kallelse, dagordning och övriga handlingar skickas ut till alla medlemmar i god tid. Under kvällen serveras något att äta och dricka. Nedan finner du alla handlingar.
Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna!
Kallelse årsmöte

Klubbar beslut

Handlingarna:

Boalts Bygdeförening:
Dagordning 24 03 01
Verksamhetsberättelse 2023
Bygde Balans
Bygde Resultat (5)

Boalts Bygde & Kulturförening:
Dagordning året 2023 årsmöte
Boalt VB 2023
Ekonomisk Berättelse 2023
Boalt Stadgeändringar
Verksamhetsplan 2024