Skeppstan

Sommar och…

En badplats finns i Norränge vid älven Ljusnan, strax uppströms Norränge Kraftverk. Badet har en sandstrand med badhytter, utemöbler och bryggor med hopptorn. En bilparkering finns vid den trappa som leder ner till badet.  

 

…vinter vid Skeppstan 

Vintertid spolas en isbana på parkeringsplatsen för islekar och spel. Sittbänkar och målburar ger möjlighet till enklare bollspel på isen och fika för aktörer och medföljare.