Höstlotteriet

Vår ekonomi stöttas av ett årligt Höstlotteri. Lottnummer  sprids via våra säljare som har avgränsade säljområden i hela Flästa och Norränge. Vinsterna består av presentkort från ortens butiker och delas ut personligen. Dragning förrättas under den julmarknad som vi kör i slutet av november. 

Bygdegårdsföreningens styrelse tackar för ert stöd som bidrar till att hålla Bygdegården tillgänglig för bygdens innevånare.

Lotteritillstånd lämnat av Bollnäs Kommun.
Lotteriföreståndare John-Erik Eriksson 070-398 51 59