Bakgrundsbild

Båthamnen

Vid älven Ljusnan och i direkt anslutning till badplatsen ”Skeppstan” finns en småbåtshamn som föreningen ansvarar för.  Där finns plats för cirka 20 båtar som kan förtöjas mellan Y-bommar och med en brygga längs stranden. Hamnen ligger vid den östra älvstranden strax uppströms Norränge Kraftverk och från hamnen nås de sjöar som ligger i Ljusnan norr om kraftverket nästan ända upp mot Järvsö.  

Kontakt för mer information eller förfrågan om båtplats: tomasolsson24@gmail.com