Forsmanfonden

Flästa IOGT-NTO förvaltade Fonden men önskade att Västerbackens bygdegårdsförening skulle ta över och under 2010 fick John-Erik Eriksson, på Bygdegårdsföreningens uppdrag att föra diskussioner om hur övertagandet skulle komma att gå till. Den 7 april 2010 signerades överenskommelsen om övertagandet av fonden vid ett möte där Lennart Simas, Conny Forsell, Marta Eriksson och Erland Lundström samtliga för IOGT och Lars Modig, Jan Delin och John-Erik Eriksson för Västerbackens Bygdegårdsförening deltog. Västerbackens bygdegårdsförening fick äran att föra fonden vidare till nytta för bygden.

Vem var Jonas Julius Forsman?

Född i Oslättfors, Hille församling, 4 september 1886, avliden 11 oktober och jordfäst i Arbrå 19 oktober 1974.

Efter att haft några korta vikariat på ett par orter fick han ordinarie lärartjänst i Flästa 1917 och där blev han kvar ända fram till sin pensionering.

Han var initiativtagare till att återuppliva ungdomslogen Julfacklan, som då en tid varit vilande och blev en verklig eldsjäl då det gällde att ge bygdens ungdom en meningsfull fritid. Teatergrupper och en barnkör från Flästa gjorde under hans ledning många framträdanden inte bara i Flästa utan även runt om i grannskapet.

I samband med Julius Forsmans bortgång stiftades en minnesfond av då insamlade penninggåvor.

Familjen Forsmans framförda önskemål var att medel ur fonden skulle vara till gagn för Flästabygden. Fondförvaltaren, som varit Flästa IOGT-NTO, hade fria händer att använda och fördela medlen.

Medel ur fonden har tagits till att såväl bekosta vissa projekt som att ge bidrag till personer vilka utfört någonting som varit till nytta och glädje för Flästabygden och/eller dess invånare.

Medel har delats ut antingen efter ansökan eller efter fondförvaltarens egna förslag.

Minnesfondens intäkter har så gott som uteslutande inkommit i form av gåvor från personer i Flästa – Forneby – Norränge i samband med att någon från bygden gått ur tiden.