Medlemskap

Bygdegårdsföreningen har idag drygt 140 familjer och enskilda som medlemmar vilket motsvarar ca: 325 personer

Medlem kan Du bli genom att betala in 200 kr för en familj eller 150 kr för enskilda till:

Bankgiro 5680-3349 eller

Swish    123 618 91 61

Glöm inte att ange namn, adress och mailadress.