Flästaboken

Under 2018 presenterade de fyra ”grabbarna” Stig Larsson, Lars-Göran Larsson, Stefan Permickels och Sivert Norell den bok om Flästabygden som de jobbat fram. Boken såldes först på Västerbackens julmarknad och författarna har nu ställt boken till bygdegårdsföreningen förfogande i digital form som en pdf-fil på hemsidan så att ni som inte hann köpa boken ändå kan läsa den. Vi tackar författarna för detta erbjudande.

Klicka här för att läsa boken!!