Bakgrundsbild

Historia

Västerbackens Bygdegårdsförening bildades år 2003 genom en sammanslagning av Flästa Fritidsklubb och Norränge-Forneby Byförening.

Bygdegården var tidigare en IOGT-lokal som köptes från IOGT-föreningen och därifrån har många flästabor levande minnen från tiden då IOGT-föreningen var livaktig.

Namnet Västerbackens Bygdegård har Lasse Lundström som upphovsman och det valdes för att personer även utanför Flästa by skulle känna sej delaktiga i föreningen.

Bygdegården fungerar nu som en samlingslokal främst för byarna Flästa, Forneby, Norränge.