Varför musikcafé?

Musikcafé – Ett numera etablerat begrepp 

Under 2011-2012 dök en förfrågan upp från musikgruppen ”Utbyssingarna” via Kaj Unger i Arbrå om att ett önskemål fanns om ett evenemang som påminner om en spelmansstämma, men inomhus. Frågan kom till Västerbackens  Bygdegårdsförening som med sin bygdegård i Flästa skulle kunna vara en lämplig plats för ett sådant evenemang. Där finns en bra samlingslokal med plats för ca 120 personer, ett kök, en fin scen, en bra parkering och en passande ljud/ljusanläggning. Första musikcaféet i Flästa genomfördes i oktober 2012. Namnet ”Musikcafé” etablerades snabbt bland åhörare och musikanter och har sedan dess utvecklats till ett begrepp i större delen av Hälsingland.  Evenemang benämnda Musikcaféer har sedan dess dykt upp vid många likartade samlingslokaler.  

Vad är då ett ”Musikcafe” ??  Eventet annonseras ut via dagspressen och via hemsidor och Facebook. På Västerbacken körs ett musikcafé det i regel sista torsdagen i 3 – 4 vårmånader och 3 – 4 höstmånader. Vid den utsatta starttiden har några stamgäster i publiken kommit in god tid och redan umgåtts och pratats vid under nära 2 timmar. Inget fastställt program finns. Västerbackens Bygdegårdsförening  tar som arrangör risken att det ”blir-som-det-blir”.  Musikanterna trimmar sina instrument och kommer överens om spelföljd och spelgrupper innan  caféet öppnar.  Hittills har det konceptet fungerat perfekt. Ett spelprogram på nära 3 timmar inklusive en halv timmes fikapaus växer spontant  fram.  Oftast fortsätter spontanspelet när programmet nått sitt slut, allstå buskspel inomhus.  

På Västerbacken har hittills flera tiotals musikcaféer genomförts. När konceptet startade tillfrågades några spelmän, bla. Janne Persson i Söderala om hur länge ett evenemang som ett musikcafé kan köras och hans svar var att det kan ni med framgång hålla på med som länge ni orkar. Musikanter och spelmän har alltid intresse för att spela ensamma eller i grupp.

Jannes profetsia har stämt. Än har ingen avmattning märkts vare sej från publik eller musikanter.

I stort sett har Västerbackens Bygdegård varit fullsatt under denna långa serie musikcaféer, vid fler än ett tillfälle satt till och med ”lapp-på-luckan” om att det var fullsatt. På listan över regelbundet besökande spelmän och åhörare syns resande från bla. Sveg, Hybo, Alfta, Bergvik . Ett klart bevis på hur nöjda spelmännen och gästerna  är med evenemanget på Bygdegården i Flästa.