Bakgrundsbild

Om bygden

 

Horndal är en tätort i Dalarna, i Avesta kommun, Dalarnas län. Horndal ligger cirka 20 km nordöst om Avesta. Horndal, som ligger vid sjön Rossen, är en före detta bruksort uppbyggd kring det numera nedlagda järnverket. Pendling sker idag främst till Avesta och Hofors.
Ortnamnet (1367 widhir Hornædal) innehåller ett ånamn *Horna = ‘ån med horn’ och dal. I samhället bor idag ca 1.200 personer

Horndals Bruk
Horndals bruk är idag en välbevarad bruksmiljö med flera intressanta byggnader.

 

Parken kring brukskontoret (troligen uppförd före år 1700), bruksmässen (uppförd 1877, innehåller idag bl.a. ett bruksmuseum) och förvaltarbostaden övertogs 1995 av Föreningen Horndals Brukspark och sköts ideellt. Själva parken anlades troligen i samband med att herrgården stod färdig år 1776.

Hjulet

Av bevarade industribyggnader märks framför allt ruinen efter den 1942 nedlagda lancashiresmedjan. Denna mycket märkliga lämning har fortfarande kvar mycket av sin utrustning. Lämningar finns också efter räckhammarsmedjan samt flera kolhus. Valsverket är bevarat, liksom bl.a. ett stenkolsmagasin, en klensmedja, ett dolomithus av slaggsten samt en modellbod i trä. Martinstålverket revs efter nedläggningen. Av hyttan och det intilliggande sintringsverket finns inga synliga lämningar kvar.

Elektrifiering av järnvägen
Norra stambanan (idag Godsstråket genom Bergslagen) elektrifierades i mitten av 1930-talet och togs i bruk 28 november 1935 på delen Krylbo–Bollnäs. I samband med detta byggdes ett ställverk och transformatorstation vid Horndal till den 36 mil långa ledningen Krångede–Horndal. Från Horndal byggdes ledningar vidare söderut och mot Mälardalen (Stockholm). Krångedeledningen var landets första för 220 kV. Tjänstebostäder byggdes 1936-1953, vilka såldes till privatpersoner 1997–2002. Fastigheterna bildar i dag Horndalsbyn, med en samfällighetsförening.


Johan-Olovskolan
Johan-Olovskolan är F-9 skola med fritidshem som har kultur som profilering. Skolan är lokalmässigt integrerad med Kulturforum som har teater med plats för cirka 200 personer, bibliotek, badhus med simhall och fullstor idrottshall. Johan-Olovskolan bär Johan-Olov Johanssons (1874-1955) namn och vårdar minnet av bygdens författare och fackförningsledeare.