Bakgrundsbild

Bli medlem

Bli medlem genom att betala in rätt summa på

Bankgiro 5166-5461, ange namn och adress i meddelanderutan.

Enskild:   200kr/år

Familj:     250kr/år

Förening: 450kr/år

Företag:   1000kr/år

Kontakta Karin Ovebäck för mer information.

Telefon:  0226-40630  ;  070-4387712