Bakgrundsbild

Sponsorer

Vi vill tacka alla våra sponsorer, som på olika sätt har
bidragit till vår verksamhet och all renovering av våra byggnader.
Utan er hade vi inte lyckats så här bra!

  • Näs Verkstäder
  • AB Alfred Söderkvist
  • BGC-Plåt
  • Västanhede Trä&Järn AB
  • AB Karl Hedin,  Avesta
  • FEAL
  • Folkare Glasmästeri
  • Fröboms Bildemontering
  • Ica Supermarket, Horndal
  • Horndals Elektriska
  • Horndalstandläkarna Josef Vigh
  • PRO Horndal
  • Horndals Komponent AB
  • Kjell Oskarsson
  • Stefan Lindmark
  • Karlfeldtsgymnasiet Fordon & Transport
  • Melab
  • Mälby gård
  • Per Kvadrat
  • DRS Gräv o Mark, Rossberga
  • Ek:s plåt & vent
  • Fam. Jofs, Horndal
  • Henkes Gräv, Horndal
  • Horndals Blommor o Trädgård
  • HP Bygg, Avesta
  • Rolf Öhman El, Horndal
  • Gävle Dala Revision AB
  • Tyskbo Kraft HB
  • Boliden Mineral AB
  • Gustavssons Grus AB
  • Johan Gyllenbögel
samt

Alla fantastiska Horndalsbor som har stöttat, sponsrat och arbetat med oss i detta!