Bakgrundsbild

Priser och regler

Hyror från och med 2020

 • Mässen, kök och stora salen   900 kr/dygn
 • Mässen, övriga rum                    250 kr/rum/dygn
 • Café                                                  400 kr/dygn
 • Modellboden                               750 kr/dygn

ORDNINGSREGLER FÖR UTHYRNING

Horndals brukspark är en plats där man samlas till många aktiviteter och det tycker vi är bra. Men för att alla ska trivas så måste det hela fungera.

Vi har därför skrivit ner regler som gäller för alla som hyr våra lokaler.

 • Bord och stolar ställes tillbaka i samma ordning som när man anländer till lokalen.
 • Använda bord torkas av noga.
 • Sopa och torka av golven bara med vatten.
 • Bord och bänkar i köket ska rengöras, all använd köksutrustning diskas och plockas bort.
 • Soporna ska ut i tunnan, inga lösa sopsäckar.
 • Tomburkar och flaskor eller annat ska inte lämnas kvar i eller utanför lokalen.
 • Föreningen håller med handdukar avsedda för disk.
 • Se till att lampor är släckta och dörrar låsta.
 • Tänk på att lämna lokalen i det skick du själv vill att den ska vara när du kommer dit !!!!
 • Vid utebliven städning debiteras 750 kronor extra.
 • Uppkomna skador ersättes av hyresgästen.
 • All uthyrning faktureras. Ingen kontant betalning.