Bakgrundsbild
  • Hem
  • Föreningen

Föreningen

Vi är en ideell förening och arbetsgivare i södra Dalarna som bevarar, driver och utvecklar ortens gamla brukspark.
Parken omfattar ett större grönområde samt ett flertal byggnader, i vilka vi bland annat bedriver caféverksamhet sommartid.
Hos oss kan du även spela minigolf och boule, eller varför inte hyra bruksmässen för fest, konferens eller möten.
Bruksmuséet är öppet vid intresse, och visar brukets och ortens historia. Ring så ordnar vi en visning!

Parkens verksamhet och skötsel ordnas av föreningens styrelse och medlemmar, med visst ekonomiskt stöd av Avesta Kommun- vilket är helt avgörande för parkens fortlevnad.
Det är endast med gemensamma krafter och idéer vi kan bevara parken och utveckla verksamheten, och skapa möjligheter att restaurera de gamla byggnaderna!