Bakgrundsbild

Styrelse

Ordförande och pressansvarig
Björn Lexén
bjolex62@gmail.com

Vice ordförande

Adjungerad kassör
Karin Ovebäck
berglundkarin1@gmail.com

Sekreterare
Utses vid varje möte

Ledamöter
Fredrik Ovebäck
Rolf Öhman
Mikael Saukkonen
Kajsa Torung
Anders Björnberg

Suppleanter
Lena Norlin
Elisabet Forsell-Onur
Stefan Birgersson

Revisorer
Karin Thorsell
Kerstin Fallhagen

Ersättare
Elisabeth Söderqvist

Webbmaster
Bengt Söderqvist
maskbo@telia.com