Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Styrelsen

STYRELSEN 2024

Ordförande
Linda Svensson

Vice ordförande, kommunikatör
Sandra Altesson

Kassör
Anders Westin

Sekreterare
Emmy Fridedal

Styrelseledamot
Richard Nyberg
Henrik Ahrenius
Olivia harrysson

Ersättare
Bengt Gärdqvist
Lena Nordqvist
Nora Jansson

 

Kontakta oss via ranstanasta@gmail.com.