Styrelsen

STYRELSEN 2024

Ordförande
Linda Svensson

Vice ordförande
Lena Nordqvist

Kassör
Anders Westin

Sekreterare
Emmy Fridedal

Kommunikatör
Sandra Altesson

Styrelseledamot
Richard Nyberg
Henrik Ahrenius
Olivia harrysson

Ersättare
Bengt Gärdqvist
Nora Jansson

 

Kontakta oss via ranstanasta@gmail.com.