Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Om bygden


Ransta har 850 invånare. Detta enligt 2015 års statisk. Ransta täcker en yta på 107,15 tunnland. Det är 822,21 invånare per km2. Koden för tätort är 6300. Ransta är en del av Sala kommun.

Ransta utvecklades starkt under 1970 talet, det var populärt att bygga i Ransta på den tiden, invånarna var som störst 1980 med en folkmängd på 928 personer.

Historiskt: 
Ransta är ett gammalt namn som förekommer vid ett flertal tillfällen redan under 1300-talet, som ”Randasta”.
Det som då åsyftades är den välstrukturerade by som ligger cirka 2,5 kilometer syd-sydväst om det nuvarande Ransta.
Ranstaby består av en handfull stora gårdar jämte säteri och i slutet av 1800-talet fanns både skola och mejeri på platsen. Närheten till Vads kvarn är också påtaglig.
Till och med 1800-talet var byn huvudort i södra delen av Kumla socken.

På 1870-talet stod järnvägsbyggandet högt i kurs.
Järnvägsbolaget Stockholm – Westerås – Bergslagen Jernväg bildade en knutpunkt i Tillberga.
Till SWB anslöt sig ett fristående bolag, Sala – Tillberga Jernväg, som band samman Norra stambanan och SWB:s linjer.
Mellan byarna Västerby och Österby, med dragning mot norr, byggdes banan med järnvägsstationer.
Stationsbyggnaden invigdes den 7 december 1875 och fick namnet Ransta station.
Den förste stationsföreståndaren var för övrigt sjökapten och hette Arvid Westerlund. Här liksom på många andra platser blev järnvägsstationen embryot, för ett modernt stationssamhälle.

Redan 1881 startade den smidesverkstad som så småningom, 1898, skulle bli Wibergs Vagn- och Redskapsfabrik.
År 1902 byggdes nya lokaler och företaget hann precis fira hundraårsjubileum innan nedläggning skedde av det som då kallades Wibergs industrier AB.

1927 började bröderna Gösta & Erik Holm i en liten lokal på sex gånger tre meter med att tillverka mattpiskare, korgar, pilmöbler och serveringsbrickor av plywood med en sarg av sjögräs. Båda hade starkt nedsatt syn. Så småningom byggdes en kundkrets upp.
Det blev starten av Bröderna Holm som registrerades 1932. Dessa företag var embryot för utvecklingen i Ransta. Sedermera kom flera att följa efter bl.a. Tropik Möbler Ransta. Ransta var på den tiden ledande företag i Sverige på korgmöbler och harvar. Numera en historia hur samhällets uppväxt!

Samhällshistoriskt värde: 
Något som mycket väl passar in. Järnvägen och stationsområdet är ju huvudanledningen till att stationssamhället Ransta bildades. Järnvägstrafik med Ransta station som bedrevs med ånglok under 70 år och därefter med elektriskt drivna lok i cirka 30 år innan nedläggning på 1970-talet. Sedan 1990 finns återigen station för pendlartrafik.

Källa: Delar av texten är hämtat från Bygg & Miljöförvaltningen i Sala – Heby 2008-06-05.