Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Historik

Historik över Ransta Stationshus och Ransta Skola som bygdegårdar

Ransta stationshus uppfördes 1875 i och med att järnvägen drogs genom Ransta samhälle 1874.  Ransta stationshus har ett samhällshistoriskt värde enligt Bygg och Miljöförvaltningen Sala – Heby 2008-06-05, Ransta stationsområde. Järnvägen och stationsområdet är ju huvudanledningen till att stationssamhället Ransta bildades. Järnvägstrafik med Ransta som station bedrevs med ånglok under 70 år och därefter med elektriskt drivna lok i cirka 30 år innan nedläggning på 1970-talet. Sedan en tid tillbaka har man återigen hållplats i Ransta.

Under ett antal år stod stationshuset tomt och övergivet. Ett antal entusiaster tog tag i förfallet av stationshuset under 1990-talet. Gunnar Axinge Ranstabo med arkitekt kunskaper var en drivande kraft för bildandet av Ransta Nästa den 15 januari 1997. En ständig kamp har varit att det saknats pengar för att fullfölja visionen.

När sedan nedre våningen på Stationshuset i Ransta var redo för en hyresgäst så slog Malin Kihlström till! Det var helt enkelt en dröm som blev verklighet. Jag hade skaffat mig lång och gedigen erfarenhet och ville äntligen få driva någonting eget sade Malin bl.a. Stationscaféet i Ransta slog upp portarna 2003 och drevs som ett café med catering samt viss föreningsverksamhet. Malin flyttade sedan sin verksamhet till Sala Folkets Park 2009.

Ransta Nästa ombildades till Ransta Nästa Bygdegårdsförening 2010 med Sören Sennebring som en av initiativtagarna.
Ransta stod helt plötsligt utan bygdegård.  Detta upptäcktes av PRO Ranstaorten som bokat lokalen för grötfest i början av januari 2010. När man kom för att duka till festen fick man till svar att den var ombyggd under jullovet 2009-2010 för skolans ändamål. Man frågade då var beställningsboken för bygdegården tagit vägen? Den var helt plötsligt borta.  PRO Ranstaorten och andra intressenter av att hyra bygdegården fick söka sig andra lokaler.

Ransta Skola och bygdegård byggdes i början av 1960 talet. Då skolan och bygdegårdens lokaler och var gamla och otidsenliga. För att bygga skolan tillsammans med inrymmande bygdegård, fick man statliga bidrag för byggande av detta. Men med tiden tappar man bort vad huvudändamålet var för att uppföra byggnaden.

Sammanfattningsvis skulle inte den omfattande verksamhet som PRO Ranstaorten bedriver idag, varit möjligt dagtid i skolan. Nu 2018 byggs ny skola och förskola samt idrottshall. Bygdegården rymmer idag 100 personer på nedre plan och 50 på övre plan. Tack vare stöd från Boverket och Sala Kommun.