Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Nutid och framtid

Under åren 2012- 2017 har otroligt mycket hänt. Organisationen har utvecklats med digital agenda, dokumenterat miljötänk, utökad styrelse med kommittéer bl.a. (Ungdomsverksamhet, Allsång i Stationsparken, Spökvandring, Filmvisning för skollovslediga 6 år i år). Jul och påsk pyssel över generationsgränserna, vernissage, äggletning under på långfredagen, ”Sveriges största adventskalender i Ransta”. Barnteater, Baluns i Ransta med orten övriga föreningar, indraget tågstopp, fiber i Ransta och ”Missnöjesyttringar avseende postservice i Ransta” med namninsamling 2016 – där press, radio och TV hakade på med artiklar och intervjuer. Ja listan kan göras lång.

Vi har börjat få erkännande genom utnämningar, nämligen nominerade till entreprenörspriset på Silverglans galan bland orten företagare, Västmanlands bygdegårdsdistrikt tilldelade Silvernålen till ledare i föreningen under 2015 och 2016, samt utnämnda till Årets lokala utvecklingsgrupp av Länsbygderådet i Västmanland 2015. Årets Sala Ambassadör 2015. Årets bygdegårdsförening i Sverige 2016, Årets Västmanlänning 2016.

Frågor som står högt på agendan:

 • Utveckla samarbetet med Ranstaby FF, Kumla Hembygdsförening, Kumla – Tärna – Kila Pastorats ungdom, PRO Ranstaorten, Ransta IK, Gymmix Ransta gymnastikföreningen.
 • Företagarforum, utveckla information och samarbete med näringslivet i Ransta (kontinuerliga träffar, företagsdagar etc.)
 • Kulturella arrangemang (barnteater, vuxenteater, utbyte med andra föreningar i kommunen och länet)
 • Informationsmöten om kommunens översiktsplanering (ny skola, bostadsplanering, trafikplanering mm).
 • Skapa goda ”minnen” och få våra yngsta invånare att känna sig värdefulla.
 • Detta också för att undvika konflikter mellan barn och vuxna. 
 • Skapa aktiviteter över generationsgränserna.
 • -Skapa ett roligt sätt till motion. 
 • -Skapa mötesplatser för att lära känna nya människor på orten.
 • Ungdomsverksamhet två kväller per vecka tar form hösten 2016.
 • Spökvandring två timmar en kväll i november samlar 300 besökare 2016.

Ungdomsverksamheten tar mer plats under 2017, samt våra egna arrangemang spökvandring, adventskalendern, allsång, filmvisningar för skollediga och en mängd kulturarrangemang.