Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Ungdomsstationen

Ungdomsstationen är en plats där barn, oberoende av ekonomisk möjlighet, ålder och kompiskrets, kan vistas och känna en gemenskap med kompisar och ledare.

Om oss

Ungdomsstationen har genom åren drivits av ideella förmågor genom Ransta Nästa bygdegårdsförening och är en plats där barn och ungdomar kan vistas och känna en gemenskap med kompisar och ledare.
Ledarna arbetar ständigt med att skapa en trygg plats för barnen och för att bygga en tillitsfull relation till dem.

För många barn är platsen en trygghet där de kan leka, stoja och umgås!

Efter ett avbrott under pandemin återstartades verksamheten igen under våren 2022 av Olivia Harrysson och Nora Jansson som brinner för den nuvarande och framtida barnverksamheten i Ransta.

Tillströmningen av barn och ungdomar mellan årskurs 1 och 9 har varit god och vid varje tillfälle har mellan 25-45 barn deltagit.

Aktiviteter

Ansvariga ledare har vid ett antal tillfällen satt ut ett specifikt tema för träffarna som kan bestå av pyssel, bakning, spel, film eller annat. Men tillfällena på Ungdomsstationen består även av icke ledarledda aktiviteter där barnen själva får leka fritt och ledarna endast agerar pedagogiskt stöd.

Aktiviteterna sker vanligtvis i vår fina bygdegård, men om lokalen är förbokad kan de planerade aktivteterna flyttats till andra platser.

Utöver de regelbundna träffarna förekommer andra aktiviteter som t e x. övernattningar och andra speciella tillfällen.

Ungdomsstationen har öppet onsdagar kl 18.00-20.00 i Stationshuset.

Kontakta oss
På vår Facebook hittar du kommande aktiviteter och händelser.
E-post: ungdomsstationen@gmail.com