• Hem
  • Föreningen

Föreningen

Bygdegården drivs av Ransta Nästa bygdegårdsförening som är en ideell förening. All skötsel av byggnad och tomt utförs i föreningens regi. Bygdegården är en allmän samlingslokal som står till förfogande att hyra för alla. Vi önskar alla välkomna till vår bygdegård!

Välkommen att kontakta oss i Ransta Nästa bygdegårdsförening

Telefon: 070-16 18 177

E-post: ranstanasta@gmail.com

BG 780-1418
Swish-nr: 123 304 80 97

Postadress:
Ransta Nästa bygdegårdsförening
c/o Ordförande Linda Svensson
Oskarsbergsvägen 30
733 73 Ransta

Besöksadress: Stationsvägen 1, 733 73 Ransta

Leveransadress: Stationsvägen 1, 733 73 Ransta