Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hantering av personuppgifter

Information om hantering av dina personuppgifter.

Ransta Nästa Bygdegårdsförening är en ideell förening.

Vi är måna om våra medlemmars personliga integritet och vill därför informera dig om vår hantering av personuppgifter. I och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har vi anpassat vår hantering av personuppgifter till de skärpta lagkraven.

Föreningen har antagit en policy för personuppgiftshantering.
Vårt medlemsregister omfattar kategori: familj, enskild medlem med namn, adress, ev. e-post, tel-/mobilnummer.

Föreningen hanterar även personuppgifter där även personnummer för funktionärer inom föreningen är registrerade. De personer som avslutar sina uppdrag inom föreningen raderas då ur våra register.

Föreningen skickar aldrig vidare medlemsuppgifter till andra medlemmar eller organisationer. Det finns tre personer inom föreningen som har åtkomst av medlemsregistret, Ordförande, Kassör och Administratör för ev. medlemsutskick.

Aktuell medlemsförteckning får valberedning inför varje årsmöte.

Frågor?

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på vår hantering av personuppgifter, hör av dig till föreningens ordförande Linda Svensson via e-post: ranstanasta@gmail.com.

Du har även laglig rätt att klaga direkt till datainspektionen.