Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Varför bli medlem?

Det finns många fördelar med att vara medlem i föreningen.

Som medlem får du alltid rabatterat pris på hyra av lokalen.

Du är även del av en verksamhet som kan påverka och föra diskussioner med myndigheter och andra aktörer gällande frågor som har betydelse för Ranstas uteckling.

Detta kan var myndigheter och aktörer som till exempel: Sala kommun, Trafikverket, Region Västmanland och kollektivtrafik/trafiknämnden.