Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
 • Hem
 • Om bygdegården

Om bygdegården

Ransta Nästa – från Stationshus till Bygdegård Nu skall Hela rasket rivas! Det var rubriker man kunde läsa på 1980- talet. Så även i Ransta. I mitten av 90-talet ser arkitekt Gunnar Axinge en annons om anbud på rivning av stationshuset i Ransta men ideella krafter lyckades rädda huset.

Ranstas historia och stationshuset.

Ransta är ett gammalt namn som förekommer vid ett flertal tillfällen redan under 1300-talet, som ”Randasta”. På 1870-talet stod järnvägsbyggandet högt i kurs. Järnvägsbolaget Stockholm – Westerås – Bergslagen Jernväg bildade en knutpunkt i Tillberga. Mellan byarna Västerby och Österby, med dragning mot norrut mot Sala, byggdes banan med järnvägsstationer i Ransta och Kumla.

Ransta stationshus har ett samhälls historiskt värde enligt Bygg- och miljöförvaltningen Sala – Heby 2008-06-05 och har ett stort symbolvärde för orten eftersom järnvägen och stationshuset är grunden för hela nuvarande samhälle. Stationsbyggnaden invigdes den 7 december 1875 och fick namnet Ransta station. Här liksom på många andra platser blev järnvägsstationen embryot, för ett modernt stationssamhälle.

Järnvägstrafik med Ransta som station bedrevs fram till 70-talet. Sedan 90-talet har vi återigen tågstopp för pendlartrafik, dock utan koppling till stationshuset. Under ett antal år stod stationshuset i Ransta tomt och övergivet. Ett antal entusiaster tog tag i ett förfallet och slitet stationshus. Gunnar Axinge, Ranstabo med arkitektkunskaper var en drivande kraft för bildandet av föreningen Ransta Nästa den 15 januari 1997.

En viktig del i historien är att Ransta skola med inrymmande samlingslokal (gymnastiksalen) byggdes i början av 1960-talet med statliga bidrag som samlingslokal men vintern 2009-2010 renoverades skolan av Sala kommun vilket ledde till att den inte längre fick användas av ortens föreningsliv. Ranstaorten stod plötsligt utan mötesplats.

2010 ombildades Ransta Nästa till Ransta Nästa Bygdegårdsförening och blev då medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Ransta är en del av Kumla församling och tillhör Sala kommun. Enligt 2015 års statistik har Ransta 850 invånare och Kumla församling 1571 invånare. I dagsläget finns det två föreningar på orten som bedriver ungdomsverksamhet, Ransta IK (fotbollsklubb) och Gymmix Ransta (gymnastik). Det saknas alltså helt ungdomsverksamhet för dem som inte är intresserade av idrott. Från Ransta är det 15 km till Sala och 30 km till Västerås, vilket innebär att barn och ungdom som ska delta i andra typer av fritidsaktiviteter är beroende av skjutsande föräldrar, då kollektivtrafiken inte är tillfredsställande.

I Ransta driver Sala kommun en skola med förskola (ca 100 barn) och F-6 (ca 100 barn). De senaste åren har antalet barn i förskola och skola ökat markant. Med andra ord är ca 25 % av ortens befolkning under 12 år! Vår enkla analys av detta är att det nu pågår ett generationsskifte på orten eftersom många av de som byggde och flyttade hit på 70-talet nu börjar komma upp i 70-årsåldern. Många av de barnfamiljer som nu flyttar hit, är ”utflugna” barn till den äldre generationen som känner att de vill återvända till orten.

Vi vill nu på allvar komma igång ordentligt med mer kontinuerlig ungdomsverksamhet. I dagsläget utnyttjas nedre plan främst av ortens aktiva pensionärsförening, med sina 175 medlemmar. Samtidigt ser vi en stor potential i, husets nu renoverade och inredda, övre plan med ungdomsverksamhet. Vi vet att det både finns intresse och behov av aktiviteter då vi det senaste året haft träffar och aktiviteter med ungdomarna, både i skolan och i vår lokal vid ett flertal tillfällen. Bland aktiviteterna kan nämnas sommarlovsläger med matlagningskurs, äggletning, filmvisningar på skolloven, teater med efterföljande work-shop, tacokvällar och filmkvällar.

En vision får vingar?

Taket läcker som ett såll år 2012! Ett nytt tak behövs! Ransta Nästa Bygdegårdsförening söker bidrag. Sala kommuns kulturutskott säger ja till ett investeringsbidrag på 317 000 kronor för nytt tak på bygdegården i oktober 2012.

I december 2012 lämnas en ansökan om tillgänglighets anpassning till Boverket. Boverket bistår ansökan med 200tkr. Föreningen söker mer pengar 2013- 2014, hos Boverket och Allmänna Arvsfonden, för att rusta huset invändigt. Målsättningen är att sänka driftskostnaderna genom isolering och nya fönster samt att tillskapa utrymme för ungdomsverksamhet på övervåningen.

Maj 2015 får vi äntligen, efter flera försök, ett positivt besked. Den stora renoverings ansökan beviljas av Boverket, tack vare medfinansiering från Sala Kommun, för att färdigställa huset. Den totala budgeten ligger på 1 416 000 kr. Boverket 50 %, Sala Kommun 30 % och föreningen med ideella insatser 20 %. I juni 2015 börjar grovjobbet i projektet.

Utrym lokalen ropar idealisterna i Ransta! Vi river och bygger nytt!

”Projektets syfte är att göra renoveringsarbete och ombyggnader i Ransta Nästa Bygdegård för att skapa förutsättningar för en samlingsplats för ortens boende”.

När vi i styrelsen 2012 diskuterade Ransta Nästa Bygdegårds framtid, kom vi alltid till punkten ”med Ranstaorten in i framtiden” och beslutade därför om en överhängande plan:

 • Ransta Nästa Bygdegårdsförenings ledstjärna är Ransta och Ranstaorten. 
 • För att Ransta skall vara intressant! 
 • Många alternativ i en pendlar ort! 
 • Skola, barnomsorg, trygghetsboende, pendlarstation, butik, brandkår samlingslokal och ett rikt föreningsliv att välja på bl.a. +högre marknadsvärde på varumärket Ransta.
 • På landet men ändå centralt för familjen! 
 • Ransta Nästa Bygdegård (RNB) kan vara en del i detta! 
 • Renovera att skapa förutsättningar för en naturlig samlingsplats för ortens ungdomar och vuxna ”från vaggan till graven”. 
 • Skapa grunder för ett kulturcentrum i Ransta. 
 • Filmvisning för skollediga ungdomar. 
 • Barnteater och andra gränsöverskridande frågor.
 • Samverkan med Ransta IK, Gymmix Ransta, PRO Ranstaorten, Ranstaby Fritidsförening, Kumla Hembygdsförening, Svenska Kyrkan Kumla- Kila – Tärna, Sala Kommun, Länsstyrelsen.

De senaste 4 åren har föreningen varit aktiv i flera viktiga frågor samt initiativtagare i olika aktiviteter i Ransta med omnejd.

 • Protester kring indraget tågstopp
 • Fiberutbyggnad
 • Missnöjesyttringar om paketservice
 • Barnteater
 • Baluns i Ransta
 • Enkät kring samhällstjänster
 • Ungdomsverksamhet
 • Spökvandring i Ransta
 • Sveriges största? Adventskalender