Nationell träff 2023

– Kultur, konst och film med fokus på arrangörskap

Representanter från distriktsstyrelsen deltog vid årets Nationella träff i Visby.

Syftet med träffen var att lyfta kultur, konst och film i bygdegårdsrörelsen men också att träffas och nätverka och utbyta goda idéer.

Förbundsordförande Per Lodenius inledde dagarna som därefter bestod av panelsamtal med reflektioner om kulturområdet i bygdegårdsrörelsen med arrangörskap i fokus,  ett antal seminarier om bl.a. Ansvarsfrågorna – arbetsmiljö, säkerhet, försäkringar och tillstånd, Ljud och ljus för en bättre upplevelse, Marknadsföring och kommunikation samt Ekonomi och prissättning.

Dag 2 inleddes med representanter från Allmänna Arvsfonden som informerade om projektfinansiering och lokalstöd. Därefter informerade Postkodsstiftelsen om projektfinansiering via Grannskapsinitiativet med mera. Dagen avslutades med reflektioner om hur vi stärker bygdegårdsrörelsen som hörnsten inom svenskt kulturliv. Vi fick även möjlighet att besöka Halla bygdegård samt Väskinde bygdegård, vilka vi tackar för trevlig underhållning och god mat.