Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • En växande folkrörelse – bygdegårdarna är fler än någonsin

En växande folkrörelse – bygdegårdarna är fler än någonsin

Bygdegårdsrörelsen växer och nu är fler bygdegårdar än någonsin anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund – 1 469 bygdegårdsföreningar med över 240 000 medlemmar

Många människor väljer att engagera sig i en bygdegård, en allmän samlingslokal som erbjuder många möjligheter. De allmänna samlingslokalerna har stor betydelse som samlingsplats för människor, föreningar och olika verksamheter i lokalsamhället. De är en del av vår demokratiska infrastruktur, en hörnsten i svenskt kulturliv, stöttar samhället i kris, särskilda händelser och totalförsvar samt stärker landsbygders attraktionskraft.

– Bygdegårdsföreningarna är viktiga för hela bygden. Bygdegården skapar ett stort värde och många möjligheter där den finns i människors närhet. Vikten av denna samlingslokal kan inte överskattas. Det ser vi inte minst när vi har behov av att kunna träffas och mötas. Det gäller såväl för fest och kultur som vid kris- och försvarsberedskap. Då finns bygdegården och dess medlemmar redan på plats, säger Per Lodenius, förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund.

👉 Läs mer