Examensdags för distriktsstyrelsen…

Distriktstyrelsen har under hösten 2023 genomfört studiecirkeln ”Motivera ideella” – en studiecirkel riktad till föreningar som vill utveckla det ideella engagemanget

»Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang?«

Människors drivkraft kan se olika ut. För att öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller förtroendevald skapar rätt förutsättningar för dem som vill engagera sig.

I Studiecirkeln ”Motivera ideella” har vi fått till oss användbar kunskap om människors behov och drivkrafter. Vi har tagit del av belysande exempel, reflekterande frågor och förslag på hur vi kan arbeta vidare för att engagera fler.

Vill ni göra som oss och genomföra studiecirkeln ”Motivera ideella – Ta kontakt med ert lokala SV-kontor för mer information: SV Norrbotten

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året!