ÅRSMÖTE 2024

Västerbackens Bygdegårdsförenings årsmöte tisdag 27 febr. kl 19.00

Vid årsmötet avslutas år 2023 med årsmötesärenden enligt stadgarna.
Valberedningen har ett färdigt förslag till styrelse och sektionsansvariga för verksamhetsåret 2024.
Vid årsmötet beskriver vi också  vad som har hänt under 2023 och vilka planer vi har för 2024.

Självklart blir det god fika efter årsmötet !

— Speciell information efter årsmötet —

Torbjörn Wannqvist berättar om planen att genomföra en krisplanering där vår bygdegård skulle vara en centralpunkt. I händelse av en allvarlig lokal kris (tex brand, olycka, stort elavbrott) eller ett krig är det en stor fördel om vi i förväg gjort en beredskapsplan över de resurser som finns i vårt närområde.

Torbjörn har varit delaktig i motsvarande planering i Utomskogen och var tidigare räddningschef i Bollnäs.

År 2023 blev ett år med återhämtning efter en något dämpad aktivitet på Västerbacken till
följd av Corona-restriktioner. Uthyrningen är nu åter på en bra nivå efter nedgången 2022.
Det nya köket funkar perfekt. De problem vi hade med fukt i källarvåningen och den usla
standarden på toaletterna är nu åtgärdade och de bidragsansökningar vi hade gjort gav ett
bra utfall. Tack vare en fantastisk insats av byggledarna och andra ideella krafter kunde vi
hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Speciellt nöjda är vi med klinkerläggningen på golven.

Föreningen driver flera aktiviteter, flera anläggningar och ett antal
evenemang med målet att göra vår bygd trevlig, levande och intressant.
Många lyckade aktiviteter såsom julmarknad och musikcaféer har genomförts på
bygdegården samt ett antal event ute i byarna. Båthamnen, badet i Lars-Lars Tjärn,
Öjungsstugan och isbanan och skidspår är exempel på anläggningar som föreningen sköter

Bygdegårdsföreningens främsta uppgift är att säkerställa att vi har en mycket fin
samlingslokal i vår bygd Norränge/Forneby/Flästa som kan hyras ut till medlemmar,
föreningar och företag.
Den fina utnyttjandegraden, som vi haft, visar hur viktigt det är att en ändamålsenlig samlingslokal finns tillgänglig för vår bygd.

Vi hoppas att du vill stötta Bygdegårdsföreningen med ditt medlemskap för att säkerställa
att vi i vår bygd kan ordna lokala aktiviteter och ha en fungerande, attraktiv samlingslokal.
Med ditt medlemskap får du dessutom låna möbler och hyra lokalen till rabatterat pris.

Medlemsavgiften för 2024 är 150 :- för enskilda och 200 :- för familjer.

Betala gärna via Swish till nummer 123 618 91 61
Alternativt via bankgiro 5680-3349 Vid bankgiroinbetalning måste namn, adress och helst även telefonnummer och mailadress anges.

Välkommen in i bygemenskapen!!