Musikcafé

Välkommen på Musikcafé nr 65!

I samband med vårt musikcafe den 25 april kommer vi att bjuda de musikanter som framträtt hos oss under gångna hösten/vintern/våren på en middag serverad i samlingslokalen i direkt anslutning till de nyrenoverade källartoaletterna. Cirka 45 externa matgäster väntas. Vår gest att bjuda musikanterna är ett sätt att tacka dem för de framträdanden de gjort gratis, utan ersättning och som medfört att vi nu kan genomföra musikcafe nr 65  räknat från starten år 2012. I de flesta fall kan vi räkna in 70 – 80 betalande gäster och kanske 20 – 25 musikanter på scenen. Därmed fylls lokalen i regel till sista sittplatsen.