Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Söka medel

Här har vi tagit fram en lathund till er föreningar var man kan söka stöd för barn och ungdomsverksamhet. Sök på internet efter den specifika organisation och se vad det finns för kriterier ni behöver uppfylla.

Landlotten -ungdomscheck finns att söka.

Leader– Här kan man söka stöd för olika projekt. Det ser lite olika ut ifrån områdena, kontakta ditt lokala leaderkontor för att höra om vilken typ av stöd till barn eller ungdomar som är möjliga. Oftast lättast att få stöd om det finns finansiering från flera håll.

Boverket– Här kan man söka stöd för ungdomsverksamhet och 100% finansierat. Skicka in ansökan till BR-kansliet senast 15 Aug och den ska vara på Boverket senast 31 Aug.

Allmänna arvsfonden – Här finns stöd att söka, om man uppfyller vissa kriterier

Sparbankstiftelsen Alfa- Ger stöd utifrån vissa kriterier, se om ert projekt kan falla inom ramen för deras kriterier.

Region Värmland Det finns ungdomspengar att söka för projekt. Ungdom räknas upp till 25 år och stöd kan sökas mellan 10.000 kr till 50.000 kr.

Stiftelser– Sök i Länstyrelsens stiftelsedatabas och sen på er kommun eller inom vilket område ni söker ex ungdom.

Postkodstiftelsen– Här finns stöd att söka om man uppfyller kriterierna.

Kommun– Ta kontakt med er kommun för att höra vilket stöd för barn och ungdomsverksamhet ni kan söka.

Fonderade bygdemedel– Länsstyrelsen ansvarar för dessa medel och se om det gäller er kommun.

Bygdemedel-Länsstyrelsen ansvarar för dessa medel och se om det gäller er kommun.

Helmiastiftelsen– Ger stöd för ungdomsverksamhet

Söka stöd hos lokala företag/företagare– ni kanske känner någon företagare eller har företag på orten som vill hjälpa med ekonomiska medel. Var noga med att ge möjlighet för företaget eller företagaren att få synas med skylt eller logotype vid arrangemang eller berätta att arrangemanget stöds av detta företag. Glöm inte bort att ge en redovisning vart stödet användes till för företaget.