Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Ungdomsproj

Enkät barn och ungdomsfrågor

Tack alla ni bygdegårdar som har svarat på enkäten och hjälpt oss att reda ut hur det ser ut hos er och vilka stödfunktioner som ni önskar ha kring barn och ungdomsverksamhet.

Svaren ifrån er var olika och även hur det är med barn och ungdomsverksamhet. Däremot var ett önskemål ifrån många att kunna få stöd och även tips på idéer.

Ni kan alltid göra lokala aktiviteter och låt ungdomarna komma med idéer, vad vill de göra stora som små idéer. Den stora idén kanske kostar mera, beskriv att det kan vara genomförbart om det finns pengar. Då måste man söka pengar och det tar längre tid, men låt ungdomarna vara delaktiga hela tiden, även om hjälp behövs av den med mera erfarenhet. HÄR finns listan över olika instanser där ni kan ansöka om medel för att finansiera verksamheten

På förbundets sida finns användbar information om ungdomsprojektet   https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/ungdom/

Om ni har frågor och funderingar rörande detta eller barn-och ungdomsverksamhet kan ni kontakta ordförande i bygdegårdsdistriktet Andreas Pettersson 070-3915029 eller mejl langasen@tele2.se 

Kontaktperson på förbundet är Elinor Metsjö 070-344 65 53
elinor.metsjo@bygdegardarna.se