Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

2019

Vi tackar Elofsrud för ett gott värdskap på Distriktets första Storträff 19/10. Ett 60-talet deltagare från olika delar av Värmland och det blev en fulltecknad dag och vi blev underhållna av Göran Samuelsson efter lunchen som blev ett uppskattat inslag. 

Nedan finns länkar till informationen som gavs under dagen,

Landsbygdsfrågor – Kontaktperson Böret Segolsson-Knutsson
Vad gör en kontaktperson för landsbygdsfrågor i BG-Distritket
Strategi för BR Landsbygdsutveckling 2018-2020
Vad gör en kontaktperson för landsbygdsfrågor i BG-Distritket

 

Kultur på landsbygd/Studieförbundet Vuxenskolan – Kontaktperson Ulrika Johansson
Kontaktperson Kultur BR
Kultur på landsbygd_SV_Bygdegårdarna